Oferta

 
INWENTARYZACJA

 

 

Oferta obejmuje:

 

 geodezyjny pomiar położenia grobów

 sporządzenie wysokorozdzielczej dokumentacji fotograficznej: dla grobów pustych, zniszczonych – 1-2 zdjęcia, dla grobów pojedynczych - 3-4 zdjęcia, dla grobów rodzinnych 4-7 zdjęć, 

 określenie rzędów i sektorów 

 wprowadzenie numeracji grobów

 sporządzenie spisu z natury według następujących kryteriów: imię i nazwisko osoby pochowanej, data urodzenia, data śmierci, długość życia (wyliczana na podstawie znanych danych), rodzaj grobu (ziemny, murowany, piwniczny), typ grobu (pojedynczy, rodzinny, dziecięcy, inny np. wojskowy), charakter grobu (tradycyjny, nowoczesny, zniszczony), określenie miejsc pustych na cmentarzu.

 

Oferujemy również możliwość skorzystania z okresowej (np. corocznej) inwentaryzacji w celu aktualizacji bazy danych systemu Mogiły.pl,  w trakcie, której  uzupełnianie są dane zawarte w systemie, oraz wprowadzane nowe informacje.

 
 
 
POMIARY GEODEZYJNE CMENTARZA I GROBÓW
 
 
Pomiaru cmentarza dokonuje zespół geodetów, stosując w swojej pracy profesjonalny sprzęt geodezyjny w zależności od ukształtowania terenu i sposobu zagospodarowania cmentarza. Wszelkie prace dokonywane w celu sporządzenia map są prowadzone  zgodnie ze sztuką i z zachowaniem przepisów prawa.
 
W zakres prac geodezyjnych wchodzi:
 

 pomiar obszaru cmentarza,

 pomiar dróg, parkingów, wejść,

 pomiar alejek,

 wytyczenie sektorów,

 pomiar kaplic cmentarnych,

 pomiar wszelkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu: studni, kranów, śmietników, ubikacji,

 precyzyjny pomiar grobów, 

 wykonanie dodatkowych usług geodezyjnych wg życzeń klienta.

 
 
 
MAPY, PLANY, WYDRUKI INWENTARYZACYJNE
 
 
Powstałe w wyniku inwentaryzacji dokumenty: mapy, plany, księgi przygotowujemy w formie elektronicznej i papierowej
 
Oferta obejmuje:
 

 przygotowanie planu cmentarza, z podziałem na sektory, zawierającego wszelkie obiekty znajdujące się na cmentarzu (wydruki A3),

 przygotowanie planów sektorów, z widokiem grobów oraz ich numeracją (wydruki A3),

 przygotowanie mapy ściennej,

 przygotowanie interaktywnej mapy cmentarza umieszczonej na stronie internetowej oraz w panelu administracyjnym z lokalizacją grobów odzwierciedlającą  ich rzeczywiste położenie i wymiary,

 przygotowanie interaktywnej mapy na urządzenia mobilne MogiłyGPS z funkcją prowadzenia do wybranego grobu przy pomocy GPS i kompasu,

 przygotowanie zestawu danych ze spisu z natury, ksiąg cmentarnych, lub innych dokumentów,

 sporządzenie księgi inwentaryzacyjnej.

 
 
 
INTERNETOWA BAZA OSÓB POCHOWANYCH
 
 
W celu umożliwienia odnalezienia osoby pochowanej przygotowaliśmy możliwość integracji danych ze spisu z natury z wyszukiwarką.
 
Oferta obejmuje:
 

 lokalizację cmentarza na mapie Polski,

 lokalizację grobu na interaktywnej mapie cmentarza,

 możliwość wyszukiwania zmarłych na wszystkich cmentarzach systemu Mogiły.pl,

 funkcja sortowania danych według wybranego kryterium.

 
 
 
APLIKACJA NA URZĄDZENIA MOBILNE
 
 
Oferta obejmuje:
 

 aplikację na urządzenia mobilne działające w oparciu o system Android,

 aplikacja zawiera: wyszukiwarkę osób pochowanych, informację o osobie zmarłej, mapę i zdjęcia grobu, lokalizację grobu na mapie cmentarza z dokładnym prowadzeniem przy użyciu GPS i kompasu.

 

Działanie aplikacji oparte jest na współrzędnych geodezyjnych, co gwarantuje dokładne prowadzenie do grobu oraz określanie aktualnej odległości do grobu.

 
 
 
PROGRAM DO ADMINISTRACJI CMENTARZEM
 
 
Oferta obejmuje:
 

 dostęp do panelu administracyjnego

 wprowadzenie do programu z dokumentów będących w posiadaniu Administratora wszystkich danych osób pochwanych się na cmentarzu,

 możliwość edycji i uzupełniania danych dotyczących osób pochowanych na cmentarzu:

 dane ogólnodostępne: imię, nazwisko, numer ewidencyjny, data urodzenia wg spisu z natury, data śmierci wg spisu z natury, wiek, uwagi,

 dane z księgi pochowanych: nazwisko rodowe, data urodzenia wg dokumentów, miejsce urodzenia, data zgonu wg dokumentów, miejsce zgonu, informacja czy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, miejsce ostatniego zamieszkania, stan cywilny, imię i nazwisko pozostałego współmałżonka, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko matki, uwagi,

 dane z księgi grobów: numer grobu, sektor, rząd, rodzaj grobu, typ grobu, charakter grobu, data udostępnienia, ważność grobu, uwagi,

 dane dotyczące pogrzebu: numer aktu zgonu, organ rejestrujący akt zgonu, data wydania aktu zgonu, data pogrzebu, osoba lub organ zlecający pogrzeb,

 dane parafialne: wyznanie, sakramenty udzielone przed śmiercią, osoba udzielająca sakramentów, odprawiający pogrzeb,

 ekshumacja/przeniesienie: osoba lub organ zlecający ekshumację, przyczyna ekshumacji, osoba lub organ zlecający przeniesienie, data ekshumacji lub przeniesienia, miejsce ponownego pochowania (sektor/rząd/numer), uwagi,

 graficzne dodawanie grobów na mapie, zarządzanie dysponentami, ważnością grobu, możliwość rejestrowania płatności

 

 możliwość wydruków w formacie PDF wybranych danych (program zastępuje konieczność prowadzenia ksiąg papierowych).

 
 
 
TABLICE INFORMACYJNE
 
 
Oferta obejmuje:
 

 przygotowanie projektu graficznego tablicy,

 wykonanie tablicy odpornej na warunki atmosferyczne,

 wykonanie konstrukcji stalowych, ocynkowanych, powlekanych

 montaż tablicy

 
Standardowe wymiary tablicy: 200x130 lub 150x100. Istnieje możliwość wykonania tablicy o innych wymiarach.
 
 
 
WIRTUALNE SPACERY
 
 
Niezwykłą możliwością jest przejście wirtualnym spacerem przez cmentarz, zwiedzenie kaplicy i świątyni. Funkcja umożliwia  obejrzenie   zabytkowych miejsc, grobów, wnętrz, witraży, polichromii, ołtarzy, obrazów. Wysoka jakość zdjęć, którą oferujemy daje dodatkowe, niezapomniane wrażenie.  Administrator ma możliwość wyboru ilości punktów, które obejmie wirtualny spacer.
 
Oferta obejmuje:
 

 wykonanie zdjęć

 graficzny retusz zdjęć,

 tworzenie spacerów w licencjonowanych programach, za użytkowanie których Administrator nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów

 przygotowanie interaktywnej mapy spaceru wirtualnego poprzez naniesienie na mapę punktów panoram z możliwością przejścia do wybranego miejsca,

 hosting spaceru na wydajnym serwerze.

 
 
 
STRONA INTERNETOWA CMENTARZA
 
 
Oferta obejmuje:
 

 przygotowanie funkcjonalności strony,

 udostępnienie domeny: www.mogily.pl/(nazwa_miejscowości),

 przygotowanie projektu banneru, indywidualnego dla każdego cmentarza,

 przygotowanie strony głównej (podstawowe informacje o cmentarzu, jego historii),

 przygotowanie galerii zdjęć cmentarza

 przygotowanie interaktywnego planu cmentarza z podglądem na mapie danych dotyczących osób pochowanych,

 uruchomienie opcji rocznice: wyświetlającej zmarłych, których rocznica śmierci przypada w dany dzień kalendarzowy,

 integracja danych spisu z natury z wyszukiwarką osób zmarłych pochowanych na cmentarzu,

 uruchomienie dodatkowych opcji: wirtualny znicz, opłaty za groby, możliwość zlecenia uporządkowania grobu, formularz do aktualizacji zdjęć, powiadomienie o zbliżającej się rocznicy śmierci,

 przygotowanie informacji o osobach znanych pochowanych na cmentarzu,

 wyznaczanie trasy dojazdu do cmentarza z każdego miejsca w Europie,

 przygotowanie projektu regulaminu cmentarza,

 publikacja regulaminu na stronie internetowej,

 
 
DOMENA I USŁUGA HOSTINGOWA
 
 
Oferta obejmuje:
 

 domenę: www.mogily.pl/(nazwa miejscowości),

 hosting: bazy danych programu Mogiły.pl , strony internetowej cmentarza, fotografii

 kopię bezpieczeństwa bazy danych

 
 
 
SZKOLENIA, POMOC TECHNICZNA, LICENCJE
 
 
Bez względu na zakupiony pakiet usług, każdy klient może liczyć na wsparcie ze strony pracowników firmy BlowHD Technology.
 
Oferta obejmuje:
 

 bezpłatne szkolenie dla Administratora oraz osoby przez niego wyznaczonej do zarządzania programem, dokonywania zmian, wprowadzania danych,

 bezpłatną pomoc techniczną (telefoniczną oraz na poziomie panelu administracyjnego) w każdej sytuacji problemowej,

 bezpłatną  licencję na program  do administrowania cmentarzem.