Strona główna cmentarza

 

Cmentarz prawosławny w miejscowości Helenów o powierzchni 0,32ha. Cmentarz prawosławny i ukraiński otaczaja dzisiaj słupki po byłym ogrodzeniu z druta kolczastego. 
Najstarszy jest nagrobek z krzyżem żeliwnym pochodzący z końca XIX w. Zachowało się 60 mogił ziemnych datowanych na I połowę XX w. Wśród nich 20 mogił z krzyżami drewnianymi, ok. 40 nagrobków z fragmentami krzyży oraz ok. 5 mogił z fragmentami nogrobków kamiennych.
Cmentarz położony w terenie płaskim, w polu. Ze wszystkich stron otoczony polami uprawnymi. Dojazd do cmentarza droga gruntową od drogi bitej Olchowiec-Kulik.
Założony na planie prostokąta o wymiarach 40x35 m. Brak podziały na kwatery. Zachowane mogiły są rozmyte.
Na cmentarzu znajduje się nagrobek kamienny Dimytra Stepaniuka, ukraińca, wójta gminy Wierzbica - Olchowiec z Busównie, urzędującego w latach okupacji, zastrzelonego w 1943 r. przez partyzantów.
Wramach programu "Zabytek" w 2005 r. cmentarz został Uporządkowany, oczyszczono tablice nagrobne z mchu i ziemii, usunięto zakrzaczenia i zarośla.
Nagrobek Kamienny Dimytra Stepaniuka znajdujący się na cmentarzu prawosławnym w Helenowie.
Piaskowcowy nagrobek, dobrze zachowany, wykonano w Chełmie, w zakładzie kamieniarskim i postawiono na koszt mieszkańców gminy Wierzbica - Olchowiec jeszcze w roku 1943.
Dymitr Stepaniuk urodził się 24 lutego 1889 r. Został zastrzelony 25 maja 1943 r. Miał 54 lata. Na nagrobku - palma męczeństwa wpisana w krzyż. 
Epitafium na nagrobku:
Pomier tragiczno za kraszczu doliu Chołmszczyny.
Na nagrobku wyryta została też sentencja:
"Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15.13).
Był nazywany często "Atamanem Chełmszczyzny".
Dymitr Iwanowic Stepaniuk był ukraińcem wyznania prawosławnego, wójtem gminy Wierzbica-Olchowiec w latach okupacji hitlerowskiej. Wówczas siedziba urzędu gminy mieściła się w Busównie, w budynku szkoły. Wśród mieszkańców występowały różne opinie o ówczesnym wójcie.