Strona główna cmentarza

 

Na cmentarzu parafialnym została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową cmentarza.

   

 

Na stronie znajdzie się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii możemy podziwiać te niezwykłe miejsca, piękne nagrobki i zwykłe krzyże z różnych okresów. Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego dnia kalendarzowego. Z zebranych informacji powstanie galeria Zasłużonych, gdzie został umieszczony krótki lub dłuższy opis ich życia lub osiągnięć.  Ten dział w zamiarze twórców ma być cały czas rozwijany, a informacje nadal gromadzone. Najważniejsza jest oczywiście wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska i imienia możemy odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych.

 

 
 

REGULAMIN CMENTARZA

Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych. Należy zachować ciszę, porządek i powagę.

 

1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Paszowicach.

2. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbanie o porządek i czystość.

3. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu w szczególności odnośnie do:

- pogrzebu,

- ekshumacji zwłok bądź przeniesienia do innego grobu,

- budowy pomnika lub remontu pomnika, np. naprawa bądź wymiana płyty, tablicy,

- budowy ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie (bez zgody mogą zostać rozebrane).

4. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

5. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

6. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

7. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

8. Prace budowlane i remontowe wymagają zgody administratora i wolno je przeprowadzać w dni powszednie tygodnia.

9. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem.

10. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:

- deptanie po grobach,

- przebywanie w stanie nietrzeźwym,

- niszczenie zieleni, pojemników na śmieci,

- wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

- wprowadzanie psów i innych zwierząt,

- wjeżdżanie na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi i pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora,

- ustawianie ławek, ogrodzeń (płotków), sadzenie drzew, krzewów,

- prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych,

- przeprowadzanie zbiórek pieniędzy na konkretny cel bez zgody właściciela.

11.Krzyże, symbole religijne, elementy nagrobków mogą być ustawiane wyłącznie na grobach.

12.Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

 

Odwiedzając cmentarz - pamiętaj o modlitwie.

Administrator cmentarza