Strona główna cmentarza

 

ZAWIADOMIENIE

 

           Zakład Gospodarki Komunalnej w Zatorze informuje, że prowadzone są prace regulujące stan prawny grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zatorze. Wszyscy zainteresowani utrzymaniem i przedłużeniem opłaty za miejsce (grób) na Cmentarzu, winni zgłosić się w siedzibie ZGK Sp. z o.o. w Zatorze, ul. Rynek 2 celem dokonania formalności związanych z użytkowaniem miejsca (grobu). Niewniesienie sprzeciwu i nieuiszczenie opłaty spowoduje, że grób może zostać przeznaczony do ponownego pochówku.

 

 

 


 

Na cmentarzu komunalnym została wykonana inwentaryzacja. Efektem prac jest mapa i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego. Ponadto przeprowadzono spis z natury wszystkich osób pochowanych, stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową cmentarza.

Na stronie znajduje się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Najważniejsza jest wyszukiwarka (prawy górny róg strony), w której po wpisaniu nazwiska i imienia możemy odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia odnalezienie osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych. Na stronie, w zakładce Pogrzeby, na bieżąco umieszczane są nekrologi. Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego dnia kalendarzowego.