Strona główna cmentarza

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pn.: „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń I i II etap” zrealizowany przez Gminę Świlcza w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Celem projektu było zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego świlczańskiej wsi a efektem realizacji projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do zasobu stanowiącego dziedzictwo kulturowe i historyczne Świlczy oraz Woliczki (należąca do Parafii Świlcza), zarówno dla ogółu społeczeństwa jak i na potrzeby badań społecznych aktywności turystyczno-kulturalnej.

Zakres prac w 2021 roku obejmował:

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji cmentarza, nagrobków i osób pochowanych na cmentarzu parafialnym w Świlczy,

- stworzenie mapy cyfrowej cmentarza.

W 2022 r. przystąpiono do realizacji II etapu, który obejmował:

- wykonanie wirtualnego spaceru po cmentarzu parafialnym w Świlczy,

- wykonaniu prac remontowych na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz Zdzisława Zdzienieckiego.

  

Wartość zadania to 45.542,00 zł, z czego 24 tys. zł pochodziło z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

 

 

 

Partnerem w realizacji projektu było Towarzystwa Przyjaciół Świlczy, które jest również Administratorem merytorycznym powstałej w I etapie strony internetowej cmentarza jak i wirtualnego spaceru.

 

 

 

 

 


 

Zachęcamy użytkowników systemu do uzupłniania informacji, dat, nazwisk, imion zmarłych z naszego cmentarza poprzez odpowiednie formularze, znajdujące się na podstronach grobów.