Strona główna cmentarza
 
Cmentarz prawosławny w Pniównie o powierzchni 0,2 ha. Założony prawdopodobnie w II poł. XIX w. Na planie prostokąta, brak podziałów na kwatery, nagrobki na terenie cmentarza sa uszkodzone, mogiły ziemne rozmyte.
Położony w polu, przy drodze gruntowej prowadzącej do Krobonoszy. Na niedużym wzniesieniu lekk opadającym w kierunku północnym.
Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1914 r. (Kraszewski)
W latach 80-tych był ogrodzony drutem kolczastym. 
Na cmentarzu znajdują się:
- nagrobki kamienne A.Garczuk, M.Koszewska pochodzące z II poł. XIXw.
- anonimowy krzyż żeliwny
- wczesna mogila ziemna z cementowym obrysem
- 11 nagrobków wolnostojących pochodzących z I poł. XX w.
Ponadto są widoczne ślady kilkudziesięciu mogił ziemnych.
Cmentarz stanowi własność Parafii Prawosławnej p.w. Św. Jana Teologa w Chełmie.