Strona główna cmentarza

Ogłoszenie

Urząd Gminy Marciszów informuje, że od dnia 1 września 2019r. wszelkie opłaty wymienione w Uchwale NR X/55/19 Rady Gminy Marciszów  należy wpłacać na konto Gminy Marciszów nr:

09 8395 0001 0000 2088 2003 0011

Uprzejmie prosimy, aby w tytule opłaty umieszczać dane pozwalające w bezsporny sposób zewidencjonować dokonaną wpłatę (miejscowość w której położony jest cmentarz,  położenie grobu, imię i nazwisko osoby pochowanej, datę zgonu i cel opłaty).

Przykład opłaty cmentarnej