Strona główna cmentarza

 

UWAGA !!!
 

Na cmentarzu parafialnym została wykonana inwentaryzacja. Kolejnym etapem prac porządkowych będzie przypisanie miejsc grzebalnych do dysponentów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z mapą cmentarza oraz zgłaszanie się do Kancelarii Parafialnej celem złożenie odpowiedniej deklaracji dysponenta grobu. Druk deklaracji do pobrania poniżej.

 


Wszystkich troszczących się o groby swoich bliskich spoczywających na parafialnym cmentarzu prosimy o odpowiedzialne i solidarne potraktowanie tego zobowiązania.

 

WAŻNE

DRUK DO POBRANIA:  DEKLARACJA DYSPONENTA GROBU

 

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Konarskiego 1, 84-239 Bolszewo

e-mail:bolszewo@pijarzy.pl

nr konta parafialnego: 14 1750 0012 0000 0000 2697 9528 

 

W związku z wysoką inflacją i ogromnym wzrostem kosztów utrzymania cmentarza jesteśmy zmuszeni podnieść opłatę za dzierżawę miejsca cmentarza:
opłata za jedno miejsce na 20 lat wynosi 600 zł - 30 zł za rok
opłata za grób dziecięcy i urnowy na 20 lat 300 zł - 15 zł za rok