Strona główna cmentarza

 

WAŻNE !
 

W październiku 2021 roku została wykonana inwentaryzacja na cmentarzu. Kolejnym etapem będzie przypisanie grobów do dysponentów/opiekunów. Prosimy o zapoznanie się z mapą cmentarza i zgłaszanie się do Kancelarii Parafialnej celem złożenia odpowiedniej deklaracji dysponenta/opiekuna grobu. Druk deklaracji do pobrania poniżej. 

 

DRUK DO POBRANIA:  DEKLARACJA DYSPONENTA GROBU

 


 

Cmentarz w Górach obejmuje powierzchnię 1,611 ha. Na cmentarzu znajduje się 1576 grobów /dane z 22.10.2021 r./. Najstarszy pochówek datowany jest na rok 1829.