Strona główna cmentarza

 

UWAGA !!!
 

Na cmentarzu parafialnym została wykonana inwentaryzacja. Kolejnym etapem prac porządkowych będzie przypisanie miejsc grzebalnych do dysponentów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z mapą cmentarza oraz zgłaszanie się do Pani Agnieszki Jaros - Zarządcy Cmentarza celem złożenie odpowiedniej deklaracji dysponenta grobu. Druk deklaracji do pobrania poniżej. Wszystkich troszczących się o groby swoich bliskich spoczywających na parafialnym cmentarzu prosimy o odpowiedzialne i solidarne potraktowanie tego zobowiązania.

 

WAŻNE

 

DRUK DO POBRANIA:  DEKLARACJA DYSPONENTA GROBU

 


 

UWAGA !!!

 

Wpłaty dokonywać można bezpośrednio na konto :

 

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA

ul. Jurydyka 2, 22-523 Horodło


Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

 

Nr 25 9642 1019 2002 0905 2810 0003