Strona główna cmentarza

 

Mogiła zlokalizowana w Parku Miejskim przy drodze do Drygał. W mogile spoczywa 2 żołnierzy niemieckich i 2 nieznanych żołnierzy rosyjskich. Mogiła całkowicie zniszczona.