Strona główna cmentarza

WAŻNE

Początki cmentarza sięgają początków XIX w., kiedy to z mocy obowiązującego prawa zaprzestano pochówków na cmentarzach przykościelnych. Świadczyć o tym może najstarszy postument z ostrosłupem Dominiki Piotrowskiej, zmarłej w 1833 r. Cmentarz znajduje się we wschodniej części miasta, po południowej stronie ul. Rolniczej. Początkowo cmentarz obejmował teren sektorów A i C. Na początku XX w. został poszerzony o sektory B i D. Prawdopodobnie w tym czasie cmentarz otoczony był rowem i wałem ziemnym, na którym mógł znajować się płot. Od strony północnej stała metalowa brama z ceglanymi słupkami, do której prowadziła alejka od ul. Rolniczej. 

 

Po 1945 r. odremontowano kaplicę na cmentarzu grzebalnym oraz ogrodzono cmentarz siatką z drutem kolczastym. Proboszcz Antoni Kaleta starał się podzielić cmentarz na kwatery. W tym czasie odczuwano brak miejsca na nowe pochówki. Proboszcz nie pobierał pokładnego.

 

9 grudnia 1948 r. Kuria Diecezjalna upoważniła ks. Zygmunta Pastuszko, proboszcza wodzisławskiego "do dokonania wpisu hipotecznego nadziału ziem obszaru jednego ha z majątku Brzezie na cele powiększenia cmentarza grzebalnego Kościoła rzymsko-katolickiego parafii w Wodzisławiu".

 

W sprawozdzaniu za 1949 r. podano "Przestrzeń cmentarza jest za szczupła w stosunku do liczny dusz. W dodatku jest bardzo stary. Grzebanie zmarłych dokonywane było nie planowo, za koleją, lecz na całej przestrzeni, stąd dziś trudno określić rozmiary miejsc niezachowanych. Podział na kwatery dokonany przez ks. prob. A. Kaletę utrzymuje się, dostatecznie szeroka jest tylko aleja główna, boczne nie dadzą się poszerzyć z powodu pomników. Ogrodzony jest drutem kolczastym, słupy betonowe. Brama żelazna wymaga naprawy. Domu przedpogrzebowego nie ma, jest tylko na cmentarzu murowana kapliczka. Groby na ogół są utrzymywane w porządku, a liczne są nawet zaopatrzone w pomniki trwałe, co świadczy, że parafianie pamiętają o zmarłych".

 

W 1957 r. rozpoczął się spór o pierwotną drogę dojazdową do cmentarza, który trwa do dnia dzisiejszego. Obecnie droga ta jest zagrodzona i nieprzejezdna.

 

Kolejne poszerzenie cmentarza miało miejsce w latach 80-tych XX w., kiedy to cmentarz został poszerzony w kierunku zachodnim o kwatery Vi, VII, VIII, IX i otoczony ażurowym, betonowym ogrodzeniem.
 
 
 

W miesiącach listopad - styczeń na cmentarzu parafialnym została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową cmentarza.

   

 

Na stronie znajdzie się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii możemy podziwiać te niezwykłe miejsca, piękne nagrobki i zwykłe krzyże z różnych okresów. Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego dnia kalendarzowego. Z zebranych informacji powstanie galeria Zasłużonych, gdzie został umieszczony krótki lub dłuższy opis ich życia lub osiągnięć.  Ten dział w zamiarze twórców ma być cały czas rozwijany, a informacje nadal gromadzone. Najważniejsza jest oczywiście wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska i imienia możemy odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych.