Strona główna cmentarza

 

Obelisk poświęcony pierwszemu marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu.