Strona główna cmentarza

 

Kwatera wojenna 20 żołnierzy rosyjskich na cmentarzu wiejskim. Niezachowana.