Strona główna cmentarza

 

Na cmentarzu parafialnym została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstała mapa i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową cmentarza. Na stronie znajduje się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii możemy podziwiać te niezwykłe miejsca, piękne nagrobki i zwykłe krzyże z różnych okresów. Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego dnia kalendarzowego. Ten dział w zamiarze twórców ma być cały czas rozwijany, a informacje nadal gromadzone. Najważniejsza jest oczywiście wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska i imienia możemy odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych.

 


 

WAŻNE

 

DRUK DO POBRANIA:  DEKLARACJA DYSPONENTA GROBU

 

Zgodnie z prawem cmentarnym każdy grób i grobowiec musi posiadać żyjącego dysponenta/opiekuna.W związku z tym prosimy o wypełnienie powyższej deklaracji oraz dostarczenie jej  do kancelarii parafialnej.

Deklaracje dysponenta (opiekuna) grobu będzie można składać w poniedziałek 29 lipca 2024 od godz. 15.00 do 17.30 w kancelarii parafialnej. Przy składaniu deklaracji należy mieć przy sobie potwierdzenie dzierżawy miejsca na cmentarzu (dokument do wglądu).

 

Wypełnioną deklarację wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dzierżawę można również wysłać na adres

Parafii z dopiskiem Administracja Cmentarza lub emailem na adres: cmentarzmakow@gmail.com 

 

Do dnia 12 maja br. zostało złożone 2293 z 3509 deklaracji. Groby które nie mają złożonej deklaracji zostaną oznaczone tabliczką z prośbą o kontakt z administratorem cmentarza. 

Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać w kancelarii parafialnej  w wyżej wymienionych godzinach.

Każda praca remontowo-budowlana (w szczególności budowa, wymiana lub renowacja pomnika albo infrastruktury wokół grobu) na cmentarzu parafialnym musi zostać zgłoszona do kancelarii parafialnej w celu uzyskania zgody na w/w prace przed ich rozpoczęciem!!!

 

Kontakt telefoniczny lub email od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy!!!

 

tel. 530 166 673

email: cmentarzmakow@gmail.com