Strona główna cmentarza

 

Cmentarz prawosławny w Olchowcu, dawniej Grekokatolicki (po kasacie Unii Brzeskiej w 1875 r. przemianowany na prawosławny)
Położony w polu, około 300m od obecnego cmentarza parafialnego rzymskokatolickieg. Zlokalizowany w terenie płaskim. Obwiedziony wałem ziemnym. Założony na planie prostokąta. Brak widocznych podziałów wewnętrznych oraz kwater. 
Zamknięty w 1945r., ostatni pochówek odbył się w 1928r.
Powierzchnia cmentarza - 0,5 ha.
Do najstarszych należą 4 nagrobki wolnostojące i 3 płyty nagrobne pochodzące z II poł. XIX w.:
- płyta nagrobna rodziny Gołuchowskich ówczesnych właścicieli dóbr Święcica (+Gołuchowskich 1875).
- płyta nagrobna W.Roszkowskiego zm. 1876r.
- płyta nagrobna D.Lewickiego zm. 1887r.
- pomnik nagrobny Józefa Gołuchowskiego zm. 1882r.
Ponadto na cmentarzu znajduja sie 3 nagrobki wolnostojące i 2 płyty nagrobne z I poł. XX w. oraz kilkanaście mogił ziemnych pochodzących z II poł. XIX w. - I poł XX w.
W ramach programu "Zabytek" w 2008r. i w roku bieżącym cmentarz został uporządkowany. Usunięto zakrzaczenia i chwasty, uporządkowano i uwidoczniono nagrobki, oczyszczono tablice z mchu i ziemi.
Płyta nagrobna Seweryna Gołuchowskiego znajdująca się na cmentarzu prawosławnym w Olchowcu.
Napis na płycie:
D.O.M.
Ś.P. Seweryna Gołuchowskiego
właściciela dóbr Święcicy
przeżywszy lat 89 zmarł w dniu 11 lutego 1875 roku
Pozostałe dzieci proszą przechodzących o westchnienie do Boga za spokój Jego duszy.
Płyta stanowi najstarszy nagrobek na terenie cmentarza. Seweryn Gołuchowski zakupił dobra w Święcicy w 1855 (1835?) roku od Józefy z Hrabiów Bąkowskich Jabłonowska. Do tego czasu Święcica pozostawała w posiadaniu Bąkowskich.
Pomnik nagrobny Józefa Gołuchowskiego na cmentarzu Grekokatolickim w Olchowcu
Gołuchowscy zakupili dobra w Święcicy od Józefy z Hrabiów Bąkowskich Jabłonowskiej (1835 lub 1855r.). W 1862 r. Magdalena Gołuchowska i Józef Gołuchowski otrzymali je na własność, tytułem udziału majątku ojca. Następnie dobra te kupił w 1883r. (rok po śmierci Józefa Gołuchowskiego) Felicjan Lechnicki za 169 500 rubli.
Data śmierci Józefa Gołuchowskiego na pomniku: 24 luty 1882r. Na tym samym cmentarzu pochowany jest jego ojciec Józefa - Seweryn Gołuchowski, który zakupił dobra w Święcicy.