Strona główna cmentarza

Ważna informacja.

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu Sp. z o.o. przypomina osobom, których bliscy pochowani są na Cmentarzach Komunalnych przy ulicy Ks. Ignacego Kukli-Bukowińczyka (Różanej) i Wrocławskiej w Lubaniu 

o konieczności wnoszenia opłat z tytułu użytkowania miejsca pod grób za kolejne 20 lat.

Konieczność uiszczenia opłaty uregulowana jest  w : Dz.U. 1959, nr 11, poz. 62 z późn. zm.

Brak opłaty za kolejne 20 lat użytkowania miejsca pod grób może skutkować przeprowadzeniem procedury likwidacji grobu.

Wszystkie formalności w tej sprawie załatwia Biuro Cmentarza przy ul. Wrocławskiej 21 w Lubaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 tel.: +48 75 671 12 71 do +48 75 671 12 73, e-mail: zup@zgiukluban.pl 

 


 

CMENTARZ KOMUNALNY W LUBANIU UL. WROCŁAWSKA 21

 

 

Cmentarz komunalny w Lubaniu ul. Wrocławska 21 obejmuje swoją powierzchnią obszar 8,9 ha. O jego niezwykłości świadczą liczne krzyże, pomniki, groby i inskrypcje, których piękno przykuwa uwagę. Na cmentarzu spoczywają również osoby zasłużone dla społeczeństwa: księża, bojownicy o wolną i niepodległą Polskę, lekarze, nauczyciele, artyści, działacze polityczni i społeczni. Najstarsze pochówki datuje się na rok 1940.

Na cmentarzu znajduje się przepięknie odnowiona kaplica.