Strona główna cmentarza

 

Na cmentarzu ewangelickim we Władysławowie brak jest zachowanych nagrobków. Powierzchnia to ok. 0,15 ha. Cmentarz jest zlokalizowany w lesie, w terenie płaskim, w odległości ok 50 m na zachód od drogi lokalnej Busówno-Wólka Tarnowska, po północnej stronie drogi gruntowej prowadzącej do Syczyna. Całość porośnięta jest lasem mieszanym. Jeszcze w latach 80-tych był ogrodzony siatką i kolczastym drutem. Cmentarz ma kształt prostokąta. Brak jest jego podziałów wewnętrznych. Układ przestrzenny zatarty, brak podziałów na kwatery. Ślady mogił zatarte.

 

Cmentarz ten, podobnie jak cmentarze ewangelickie w Syczynie i Bakus-Wandzie, to pozostałość po bytowaniu na tych terenach kolonizatorów niemieckich w XIX w. Władysławów był kolonią nimiecką założoną w 1845 r.