Strona główna cmentarza

 

Cmentarz prawosławny przycerkiewny w Busówno-Kolonia, o powierzchni 0,2 ha.
Zachowane płyty nagrobne pochodzą z II poł. XIX w. 
Cmentarz nieczynny. Położony jest w otoczeniu łąk i sąsiaduje z jedną zabudową gospodarczą, około 400 m od skrzyżowania dróg Wierzbica - Cyców i Wólka Tarnowska - Olchowiec.
Założony na planie nieregularnego czwaroboku na znacznym wzniesieniu, ze starymi drzewami na obrzeżu: 2 lipy i 4 klony.
W okolicach cmentarza dawniej znajdowała się cerkiew i zabudowania cerkiewne. Cmentarz stanowi pozostałości przycerkiewnej nekropolii prawosławnej której ślady są zupełnie zatarte, jak również miejsce po cerkwi. Teren ten to jednoczesnie obszar grodziska wczesnośredniowiecznego, na którym były prowadzone prace archeologiczne w latach 2004-2008.
W ramach programu "Zabytek" w latach 2005 i 2009 teren cmentarza został uporządkowany.