Strona główna cmentarza
 
 

 

UWAGA !!!
 

Na cmentarzu parafialnym została wykonana inwentaryzacja. Kolejnym etapem prac porządkowych będzie przypisanie miejsc grzebalnych do dysponentów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z mapą cmentarza oraz zgłaszanie się do Kancelarii Cmentarnej celem złożenie odpowiedniej deklaracji dysponenta grobu. Wszystkich troszczących się o groby swoich bliskich spoczywających na parafialnym cmentarzu prosimy o odpowiedzialne i solidarne potraktowanie tego zobowiązania.