Strona główna cmentarza

 

Ogłoszenie

 

Urząd Gminy Marciszów informuje, że od dnia 1 września 2019r. wszelkie opłaty wymienione w Uchwale NR X/55/19 Rady Gminy Marciszów  należy wpłacać na konto Gminy Marciszów nr:

93 8647 0007 0420 8673 2000 0001

Uprzejmie prosimy, aby w tytule opłaty umieszczać dane pozwalające w bezsporny sposób zewidencjonować dokonaną wpłatę (miejscowość w której położony jest cmentarz,  położenie grobu, imię i nazwisko osoby pochowanej, datę zgonu i cel opłaty).

 

 

Przykład opłaty cmentarnej