Strona główna cmentarza

 

Grób 2 żołnierzy niemieckich z I wojny światowej na dawnym cmentarzu ewangelickim przy trasie Ruda-Drygały.