Strona główna cmentarza

UWAGA !!!
 

Inwentaryzacja wykazała wiele zaległości w opłatach za przedłużenie grobów. Wg. Ustawy ważność grobu jest na 20 lat. Dlatego na poszczególnych pomnikach będą przyczepione informacje, które groby są prawdopodobnie do likwidacji. Prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej w celu wyjaśnienia.


Prosimy wszystkich dysponentów grobu o wypełnienie odpowiedniego formularza i dostarczenie do kancelarii parafialnej. Deklaracje można pobrać ze strony internetowej cmentarza lub w kancelarii (poniżej link).


Wszystkich troszczących się o groby swoich bliskich spoczywających na parafialnym cmentarzu prosimy o odpowiedzialne i solidarne potraktowanie tego zobowiązania.

 

WAŻNE

DRUK DO POBRANIA:  DEKLARACJA DYSPONENTA GROBU

 

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9

e-mail: cieplice@pijarzy.pl

 

nr konta parafialnego: 85 1090 2633 0000 0006 5601 1554

 

 Opłata za dzierżawę miejsca na cmentarzu:
opłata za jedno miejsce na 20 lat wynosi 800 zł - 40 zł za rok
opłata za grób dziecięcy i urnowy na 20 lat 400 zł - 20 zł za rok


 

Na cmentarzu parafialnym została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową cmentarza. Na stronie znajdzie się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii możemy podziwiać te niezwykłe miejsca, piękne nagrobki i zwykłe krzyże z różnych okresów. Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego dnia kalendarzowego. Z zebranych informacji powstanie galeria Zasłużonych, gdzie został umieszczony krótki lub dłuższy opis ich życia lub osiągnięć.  Ten dział w zamiarze twórców ma być cały czas rozwijany, a informacje nadal gromadzone. Najważniejsza jest oczywiście wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska i imienia możemy odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych.