Strona główna cmentarza

 

Cmentarz prawosławny w miejscowości Busówno-Kolonia o powierzchni 0,5ha.
Nekropolia została zlokalizowana w polu, w terenie płaskim, po wschodniej stronie drogi polnej z Busówna do Władysławowa, wzdłuż głównej drogi 
Busówno-Wólka Tarnowska. Jeszcze w latach 80-tych XX wieku cmentarz był otoczony drutem kolczastym, obecnie po ogrodzeniu nie ma śladu.
Najstarszy nagrobek pochodzi z 1909 r. (J. Jusiuk). Ponadto zachowało sie 15 nagrobków wolnostojących lub ich fragmentów pochodzących z I poł. XX. oraz kilkanaście mogił ziemnych z krzyżami.
Cmentarz obecnie zamkniety. Został założony na planie wydłużonego prostokąta. Brak jest podziału na kwatery. Zachowane mogiły są rozmyte. 
W ramach programu "Zabytek" w roku 2008 i obecnym cmentarz został oczyszczony z samosiewów, zakrzaczeń i zarośli. Efektem tych prac jest uwidocznienie nagrogków, kamienie pomników oraz żeliwnych krzyży mogił.
Cmentarz stanowi własność Parafii Prawosławnej p.w. Św. Jana Teologa w Chełmie.