Strona główna cmentarza
 
Cmentarz prawosławny w Tarnowie o powierzchni 0,1ha, zlokalizowany w polu. Dawniej być może był to cmentarz greckokatolicki, ze względu na obecność we wsi dawniej cerkwi greckokatolickiej, póżniej przemianowanej na prawosławną. 
Cmentarz położony w polu, w terenie płaskim, otoczony lekkim wałem, przy drodze gruntowej do Chutcza i Kol. Aleksandrówki. Był ogrodzony drutem kolczastym i częściowo siatką. Obecnie po ogrodzeniu nie ma śladu. 
Zachowały sie żeliwne i drewniane krzyże nagrobne, płyty nagrobne (porośnięte mchem, jednak z częściowo czytelnymi napisami), pozostałości pomników nagrobnych, kilkadziesiąt mogił ziemnych pochodzących z I poł, XX w.
Cmentarz założony na planie wydłużonego prostokąta. Brak podziałów wewnętrznych i na kwatery. Układ przestrzenny nieczytelny. Zachowane nagrobki są uszkodzone. Mogiły ziemne rozmyte. Obecnie teren cmentarza jest zakrzaczony. 
Cmentarz stanowi własność Parafii Prawosławnej p.w. Św. Ap. Jana Teologa w Chełmie.