Strona główna cmentarza

 

Cmentarz prawosławny w Syczynie dawniej był cmentarzem grekokatolickim. Zajmuje powierzchnię 0.57 ha. Założony został w latach 50-tych XIX w. W 1895 r. został poszerzony o powierzchnię 14,5x16,25 sążni. Najstarsza informacja o cmentarzu grzebalnym pochodzi z 1871 r. i donosi, że: cmentarz grekokatolicki położony był na Pawłowej Górze i posiadał osobne ogrodzenie. W 1895 r. kiedy został powiększony był już cmentarzem prawosławnym, gdyż było to już po kasacie inii (1875 r.) i formalnym włączeniu Chełmszczyzny do kościoła prawosławnego.
Założony na planie prostokąta, posiadał od południa i zachodu ogrodzenie z metalowej siatki umocowanej na stalowych słupkach, a od strony wschodniej i północnej ogrodzenie stanosił drut rozpięty na metalowych słupkach. Wejście na teren cmentarza zlokalizowane było w ogrodzeniu od strony południowej. Zamykała je furtka wykonana z metalowych prętów (taki stan istnial jeszcze w latach 80-tych). Obecnie po ogrodzeniu zostały słupki metalowe, po bramie wejściowej nie ma śladu.
Położony w zespole cmentarzy: prawosławnego, rzymskokatolickiego i ewangelickiego. Całość zlokalizowana w terenie lekko wzniesionym, na skraju sosnowego lasu, w odległości ok. 1,5 km od kościoła rzymskokatolickiego. Od strony zach. cmentarz przylega do cmentarza katolickiego, od północy do cmentarza ewangelickiego. Od południa i zachodu ograniczony przez drogi polne.
Teren cmentarza obecnie posiada charakter leśny, położony na wzniesieniu, jest zdewastowany, nagrobki porozbijane i porozrzucane. Nie ma możliwości ustalenia pierwotnych podziałów cmentarza na kwatery czy ewentualnego przebiegu alejek. Zachowały się nikłe ślady kilkudziesięciu mogił ziemnych. 
Z II poł. XIX w. pochodzi 1 grobowiec - Elizabety Świstun zm. 19.XII.1885 r. i jej dzieci Siergieja i Marii zm. 1878 r. Grobowiec jeszcze w początkach lat 80-tych był ogrodzony żeliwnym płotkiem grobowym, obecnie grobowiec jeszcze bardziej zdewastowany został pozostawiony bez ogrodzenia. Grobowiec złożony z płyt różowego piaskowca. Napisy tablic są częściowo nieczytelne. Jedna z płyt grobowych posiada sygnaturę wykonawcy: Jakubowski Chełm.
Na uwage zasługuje również płyta nagrobna Iwana Kondraciuka. Płyta była umieszczona na nagrobku, obecnie leży zwalona na ziemi. Sygnatatura wykonawcy na nagrobki: B. Piekarski Chełm.
Obecnie pozostały 4 żeliwne nagrobne krzyże, 1 drewniany, 1 nagrobek z żeliwną figurką, 7 płyt nagrobnych, kilkanaście rozbitych nagrobków wolnostojących. Zachowały sie pozostałości dużego cmentarnego krzyża drewnianego, pozostającego obecnie na ziemi wśród porozbijanych nagrobków.
Wśród nagrobków wolnostojących przeważał typ nagrobka wolnostojącego, składającego sie z cokołu i nastawy zwieńczonej krzyżem. Na pojedynczych nastawach widnieje nazwisko wykonawcy nagrobka (sygnatura: B. Piekarski). Większość nadstaw jest przewalona a krzyże odłączone od pozostałej części nagrobka. Niektóre nagrobki posiadały ogrodzenie z metalowych drutów umocowanych na kamiennych słupkach. Obecnie na żadnym z nagrobków ogrodzenia sie nie zachowały.
W roku bieżącym w ramach programu "Zabytek" teren cmentarza został uporządkowany. Usunięto zakrzaczenia i chwasty, uporządkowano i uwidoczniono nagrobki, oczyszczono tablice nagrobne z mchu i ziemi.