Strona główna cmentarza

 

Cmentarz ewangelicki w Bakus-Wandzie jest nieczynny. Położony jest w sosnowym zagajniku w terenie płaskim w odległości ok. 150 m na północ od zagrody nr 21. Wcześniej otoczony był drutem kolczastym. Cmentarz został założony na planie prostokąta. Zachowała się jedna płyta nagrobna NN z początku XX w. Mogiły ziemne rozmyte.

Cmentarz ten, to pozostałość po bytowaniu na tych terenach kolonizatorów niemieckich w XIX w. będących wyznania ewangelickiego.