Strona główna cmentarza

 

CMENTARZ PARAFIALNY PARAFII PW. ŚW. JAKUBA AP. W CZERMINIE

 

 

 

Cmentarz parafialny od początku istnienia Parafii znajdował się przy kościele. Z racji braku miejsca do chowania zmarłych wybrano nowe miejsce na cmentarz w odległości ok. 1 km od kościoła. Nowy cmentarz /obecny/ został założony w 1813 roku i był  dwukrotnie powiększany w latach w 1892 i 1913. Obecnie obejmuje obszar 1 ha, jest ogrodzony betonowym parkanem, wykonanym w 2001 roku /wcześniej otoczony siatką drucianą, a jeszcze wcześniej drewnianym płotem/. W centralnym miejscu na cmentarzu ustawiono krzyż, obecny został poświęcony 19 lipca 2015 roku. Na cmentarzu znajduje się Kaplica z 1866 lub 1842 roku, została wybudowana  z fundacji właścicielki wsi Marszew – Baranowskiej w której pochowani zostali członkowie rodziny fundatorki. W kaplicy odprawiane są 2 razy w roku Msze św.:  1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych i w III niedzielę lipca.

 

 
 

 

Przy kościele dawnym cmentarzu znajduje się grobowiec rodziny Szeniców  którym spoczywa I starosta pleszewski Artur Szenic, właściciel wsi Korzkwy, grobowiec rodziny Grabskich w którym spoczywa senator Władysław Grabski, właściciel wsi Kurcew, grobowiec rodziny Pfenigów oraz nagrobki księży pracujących w Parafii: ks. Konstantego Olszewskiego + 1887 r., ks. Bolesława Dziegieckiego + 1914 r. i jego rodziców, matki ks. Olszewskiego oraz nagrobek zmarłego w 2001 roku ks. Andrzeja Frąckowiaka.

 

Cmentarz parafialny w Czerminie obejmuje swoją powierzchnią obszar 0,95 ha. Na cmentarzu spoczywają zarówno zwykli ludzie jak i osoby zasłużone dla społeczeństwa: księża, bojownicy o wolną i niepodległą Polskę, lekarze, nauczyciele, artyści. Według sporządzonej inwentaryzacji na cmentarzu parafialnym znajdują się 883 groby.