Strona główna cmentarza

 

  1. Zadbajmy o groby naszych bliskich, niech będzie to wyraz naszej pamięci i szacunku wobec tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do wieczności. Proszę :
  • by, skromniej dekorować groby swoich bliskich ( rocznie około 25.000 zł wydajemy na wywóz śmieci z cmentarza ),
  • by, z racji pogrzebu nie składać kwiatów, które szybko zwiędną, a zamówić mszę świętą, uczestniczyć w niej wyrażając w ten sposób swoją miłość, szacunek i wdzięczność ( jest zwyczajem w naszej Parafii, by przez dwanaście kolejnych miesięcy - zasadniczo w dniu śmierci np.10 każdego miesiąca -  Rodzina gromadziła się na Eucharystii. Obecność, modlitwa przyjęta Komunia święta to najpiękniejszy dar ofiarowany Zmarłej Osobie),
  • by, wyrzucać śmieci tylko do pojemnika na zewnątrz cmentarza, a jeśli możliwe o zabieranie śmieci do swoich domowych pojemników - jest wielkim nietaktem i brakiem kultury wyrzucać śmieci w inne miejsca na cmentarzu, który w całości jest poświęcony i przeznaczony na szacunek dla wszystkich Osób, które tutaj spoczywają - nie bójmy się zwracać uwagi, kiedy widzimy takie zjawisko;
  • o uregulowanie zaległych lub kończących ważność opłat za Groby (  cmentarz jest zinwentaryzowany, dane w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Parafii www.parafiaswarozyn.pl w zakładce PARAFIA - CMENTARZ PARAFIALNY; wszelkie nieścisłości, niejasności można zgłaszać meilowo lub w kancelarii parafialnej ). Proszę o uaktualnienie zdjęć i przesłanie na maila Parafii.
  • Nieopłacone miejsca będą likwidowane ( proszę, by zaniedbane pomniki, zwłaszcza te  pochylające się naprawić ),
  • miejsca zarezerwowane muszą być zaznaczone tabliczką REZERWACJA.

    Przez najbliższe lat, w związku z galopującą inflacją, wzrostem cen, mniejszymi ofiarami od Wiernych przedłużą się zaplanowane prace na cmentarzu ( ukształtowanie terenu nowej części cmentarza, dokończenie ogrodzenia, wykonanie głównych traktów komunikacyjnych, renowacja - remont ogrodzenia ceglanego przy drodze krajowej 22, nowe bramy wjazdowe, nasadzenie zaprojektowanej zieleni, wybudowanie KOLUMBARIÓW - miejsc na urny ). Jest to obecnie mój priorytet, by poza kościołem, który wymaga dalszych prac ( elementy dekoracyjne na ścianach, ogrzewanie ), miejsce szczególnie ważne - CMENTARZ ( miejsce spoczynku Osób nam Najbliższych i Kochanych ) był :

  • miejscem świadczącym o naszej osobistej kulturze, wierze w życie wieczne,
  • miejscem służącym do zadumy i refleksji o naszym zbliżającym się każdego dnia przejściu z tego świata do Domu Ojca,
  • zachętą  dla młodego pokolenia, by troszczyć się o Zmarłych w taki lub lepszy sposób, kiedy nas zabraknie.

      Słowa kapłańskiej wdzięczności dla pana Romana Kunkel za ogrom prac wykonanych na cmentarzu w czasie trwających prac porządkowych i modernizacyjnych - niech Dobry Bóg obdarza Go zdrowiem, potrzebnymi łaskami i szczęściem.

 


 

Na cmentarzu parafialnym została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową cmentarza. Na stronie znajdzie się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii możemy podziwiać te niezwykłe miejsca, piękne nagrobki i zwykłe krzyże z różnych okresów. Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego dnia kalendarzowego. Z zebranych informacji powstanie galeria Zasłużonych, gdzie został umieszczony krótki lub dłuższy opis ich życia lub osiągnięć.  Ten dział w zamiarze twórców ma być cały czas rozwijany, a informacje nadal gromadzone. Najważniejsza jest oczywiście wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska i imienia możemy odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych.