Strona główna cmentarza

CMENTARZ EWANGELICKI W TORUNIU

 

Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy

(Hbr 13,14)

 

 

 

 

Cmentarz Ewangelicki jest częścią Cmentarza św. Jerzego - najstarszej - założonej w lutym 1811 roku - zachowanej nekropolii Torunia. Mimo znacznego wieku cmentarza zachowało się tu raczej mało przykładów dawnej rzeźby nagrobnej, najstarszy – jednocześnie najciekawszy jest nagrobek o formach neoklasycystycznych wystawiony w 1826 roku zmarłemu 9 lat wcześniej Johannowi Ephraimowi Wesselowi. Również z pierwszej połowy XIX w. pochodzi nagrobek Amalii Hirsch. Drewniana kaplica cmentarna z 1885 roku obecnie służy jako kościół parafii polskokatolickiej. Dom grabarza został zbudowany w 1913 roku. Wzdłuż ul. Morcinka ustawiono w formie lapidarium szereg nagrobków ze zlikwidowanego w latach dziewięćdziesiątych XX w. cmentarza staroluterańskiego położonego przy ul. Matejki (obecnie teren Osiedla Młodych). Cmentarz jest nekropolią wybitnych torunian, w tym wielu profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Wikipedia, s.v. Cmentarz św. Jerzego w Toruniu). Spoczywa tu m.in gen. Elżbieta Zawacka ("Zelma", "Sulica", "Zo", "Elisabeth Watson"), kurierka KG AK, Cichociemna, pedagog, historyk, profesor UMK.

Według sporządzonej inwentaryzacji na cmentarzu ewangelickim znajduje się 2819 grobów