Strona główna cmentarza

 

WAŻNE

 

DRUK DO POBRANIA:  DEKLARACJA DYSPONENTA GROBU

 


 

Drodzy Parafianie, na cmentarzu parafialnym została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstała mapa i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową cmentarza. www.mogily.pl/korycin. Na stronie znajduje się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia.
Mapa: każdy grób ma swój numer i konkretne dane o osobach zmarłych w danym grobie. Cmentarz na mapie został podzielony na sektory i rzędy oraz dane o rodzaju grobu.
Strona zawiera zakładki: poza mapą i spisu zmarłych, rocznice w danym dniu oraz o zasłużonych pochowanych na naszym cmentarzu. Jest wiele innych funkcji.
Bardzo prosimy, aby Państwo przejrzeli daną stronę i sprawdzili czy wszystkie dane o Waszych bliskich zmarłych na obecną chwilę się zgadzają.
Zewnętrza firma wykonała swoją pracę, ale od tego momentu aktualizacja wszystkich danych i informacji o grobach została przekazana naszej parafii. Wiemy dobrze, że cmentarz się zmienia, pojawiają się nowe pomniki, również ludzie nadal umierają.
Zależy nam, aby strona była aktualna, żeby wszelkie zmiany na cmentarzu, nowy pomnik, nowy grób, wszelkie nowe dane były przekazywane naszej parafii. Ks. Proboszcz mianował ks. Kamila odpowiedzialnym za administrację wszelkich danych na stronie cmentarza. Dlatego mamy serdeczną prośbę do Państwa, aby przesyłać zarówno wszelkie błędne informacje, jak również informacje o nowych grobach, nowych zmarłych, nowych pomnikach. Te dane prosimy przekazywać mailowo, telefonicznie, lub bezpośrednio w kancelarii. Dane kontaktowe do ks. Kamila są udostępnione na stronie w zakładce kontakt.
Następna kwestia. Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych - każdy grób powinien mieć ustalonego opiekuna grobu, który za zgodą wszystkich uprawnionych staje się dysponentem grobu. To do niego od tej pory należy załatwianie wszystkich spraw związanych z grobem. Dziś prawo mówi, że prawo do grobu nie jest dziedziczne, ale główną rolę odgrywa dysponent grobu.
W naszej parafii nie ma, jak do tej pory opłaty, za miejsce na cmentarzu – tzw „pokładnego”. Dlatego na obecną chwilę główną rolą dysponenta grobu jest sprawowanie opieki nad nim i kontakt z administratorem cmentarza – czyli parafią. Jeśli jednak w przyszłości opłata będzie wprowadzana – to właśnie do dysponenta grobu będzie należała troska o ten aspekt. Warto także zaznaczyć, iż po dokonaniu pochówku, miejsce w danym grobowcu nie będzie mogło być ponownie wykorzystane przez najbliższe 20 lat. Po wspominanym okresie dysponent grobu może przedłużyć umowę z zarządcą cmentarza o kolejne 20 lat.
Deklaracje o dysponenta grobu są wyłożone na stoliku na tyle kościoła, po wypełnieniu prosimy, aby je przynieść do kancelarii. Deklarację można też pobrać na stronie cmentarza i wydrukować.
Deklaracje są przygotowane na dwu osobowy grób. Jeśli w grobie znajduje się więcej osób to trzeba wypełnić kolejną deklarację wpisując dane kolejnych osób.
Wszelkie szczegółowe pytania w tej kwestii prosimy kierować do ks. Kamila.