Strona główna cmentarza

 

Na cmentarzu parafialnym została wykonana inwentaryzacja. Kolejnym etapem prac porządkowych będzie przypisanie miejsc grzebalnych do dysponentów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z mapą cmentarza oraz zgłaszanie się do Kancelarii Parafialnej celem złożenie odpowiedniej deklaracji dysponenta grobu. Druk deklaracji do pobrania poniżej. Wszystkich troszczących się o groby swoich bliskich spoczywających na parafialnym cmentarzu prosimy o odpowiedzialne i solidarne potraktowanie tego zobowiązania.

 

WAŻNE

 

DRUK DO POBRANIA:  DEKLARACJA DYSPONENTA GROBU