Strona główna cmentarza

W 2018r. CMENTARZ PARAFIALNY w Pratulinie został zinwentaryzowany. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono systemu administracji oraz zbudowano stronę internetową cmentarza.

Odwiedzając stronę cmentarza w Pratulinie znajdziemy Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii możemy podziwiać te niezwykłe miejsca, piękne nagrobki i zwykłe krzyże z różnych okresów. Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego dnia kalendarzowego. W zakładce informacje znajdziemy ostotne wiadomości administracji cmentarnej. Zakładka o nazwie wyszukiwarka pomoże zainteresowanym po wpisaniu nazwiska i imienia odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych.


 UWAGA !!!

Iwentaryzacja, która została dokonana na cmentarzu miała za zadanie ułatwić odnalezienie swoich bliskich i uporządkować mogiły sie tam znajdujące. Kolejnym etapem prac porządkowych od 2019r.  było przypisanie miejsc grzebalnych do dysponentów. Osoby, które posiadają groby na cmentarzu parafialnym proszone są o dokładne zapoznanie się z mapą cmentarza oraz zgłaszanie się do proboszcza - administratora Cmentarza celem złożenie odpowiedniej deklaracji dysponenta grobu. Druk deklaracji znajduje się w kościele na ołtarzach bocznych bądź w kancelarii parafii. 
Wszystkich troszczących się o groby swoich bliskich spoczywających na parafialnym cmentarzu prosimy o odpowiedzialne i solidarne potraktowanie tego zobowiązania.

 

WAŻNE

 

DRUK DO POBRANIA:  DEKLARACJA DYSPONENTA GROBU

 


WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADAJĄCYCH GROBY NA CMENTARZU PARAFIALNYM

W związku z przeprowadzoną w 2018r. inwentaryzacją i dokumentacją fotograficzną grobów, administracja cmentarza od 2019r. wprowadziła obowiązek zgłoszenia opieki nad grobem, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Pratulinie.
Na odpowiednim formularzu składa się deklarację dysponenta - opiekuna grobu i przekazuje się ją do kancelarii parafii.
Niestety, z powodu tego że 1/2 grobów znajdujących się na cmentarzu nie została zidentyfikowana co do opiekuna grobu oraz osób tam pochowanych administrator podjął wraz z radą parafialna decyzję o umieszczeniu stosownej informacji na grobie, który nie nie ma dysponenta, tzn. nikt przez ostatnie trzy laata /2019-2021/ nie zgłosił się do administracji cmentarza i nie złożył deklaracji opieki nad grobem.
Administrator cmentarza chcąc uporządkować dokumentację cmentarną jak również przestrzeń pochowanych zmarłych informuje/naklejka na grobie - Grób przeznaczony do likwidacji - brak dysponenta grobu/ o obowiązku złożenia deklaracji opieki nad danym grobem.
Jeszcze raz prosimy wszystkich, którzy mają swoich bliskich na cmentarzu parafialnym o zainteresowanie się mogiłami i złożeniem deklaracji opiekuna grobu. /kancelaria parafialna/.