Strona główna cmentarza

SPRZĄTANIE NAGROBKÓW

Opieka na grobem obejmuje mycie nagrobka, uprzątnięcie starych kwiatów, zniczy oraz wokół nagrobka.Usługa dotyczy nagrobków dziecięcych (małych) , pojedynczych oraz nagrobków podwójnych.
Cennik usług:  
69,99 zł - nagrobek dziecięcy mały;
100,00 zł - nagrobek pojedynczy;
150,00 zł - nagrobek podwójny;

Zachęcamy do składania zamówień pod adresem e-mail: pomniki@zgiukluban.pl  

Informacja organizacyjna

Uprzejmie informujemy Klientów , iż w  sytuacjach: 
- dokonania wpłat ( np. za przedłużenie ważności miejsca na cmentarzu ..) ,
- uzyskania informacji o terminach ważności miejsca ,
lub innych związanych z funkcjonowanie Cmentarzy Komunalnych w Lubaniu ,
prosimy o kontakt telefoniczny : tel. 75 671 12 72  lub  75 671 12 73 
w godzinach pracy Wydziału  w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 

Wpłaty dokonywać można bezpośrednio na konto :

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Bankowa 8 ; 59-800 Lubań 
Santander Bank Polska S.A. Oddział w Lubaniu Nr 80 1090 1955 0000 0005 2000 2935 .

CAŁODOBOWY PRZEWÓZ OSÓB ZMARŁYCH KONTAKT: +48 664 153 695 LUB +48 790 772 710


Opłata z tytułu użytkowania miejsca pod grób.

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu Sp. z o.o. przypomina osobom, których bliscy pochowani są na Cmentarzach Komunalnych przy ulicy Ks. Ignacego Kukli-Bukowińczyka (Różanej)  i Wrocławskiej w Lubaniu 

o konieczności wnoszenia opłat z tytułu użytkowania miejsca pod grób za kolejne 20 lat.

Konieczność uiszczenia opłaty uregulowana jest  w : Dz.U. 1959, nr 11, poz. 62 z późn. zm.

Brak opłaty za kolejne 20 lat użytkowania miejsca pod grób może skutkować przeprowadzeniem procedury likwidacji grobu.

Wszystkie formalności w tej sprawie załatwia Biuro Cmentarza przy ul. Wrocławskiej 21 w Lubaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 tel.: +48 75 671 12 72 do +48 75 671 12 73, e-mail: zup@zgiukluban.pl 

 


 

CMENTARZ KOMUNALNY W LUBANIU UL. KS. IGNACEGO KUKLI-BUKOWIŃCZYKA

 

 

Cmentarz komunalny w Lubaniu przy ul. Różanej obejmuje swoją powierzchnią obszar 0,12 ha. Pierwsze pochówki datuje się na rok 1931.