Strona główna cmentarza

 

OGŁOSZENIA

 

 

 

I. Ostrzeżenie w związku z występowaniem  trudnych warunków atmosferycznych - zaśnieżenie, oblodzenie.

 

                      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w SandomierzuSp. z o.o.  w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi zwraca się do osób odwiedzających groby bliskich w okresie świątecznym i noworocznym o zachowanie szczególnej ostrożności.  Występowanie zmiennych warunków atmosferycznych
tj. opady śniegu, marznącego deszczu , niska temperatura mimo systematycznego  odśnieżania i posypywania alejek cmentarnych mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
iżycia osób przebywających na cmentarzu. Szczególną ostrożność należy zachować na terenach nieutwardzonychi pochyłościach, z których materiał uszarstniający
pod wpływem wyższej temperatury w dzień  - spływa, a w  nocy - - po obniżeniu się temperatury – teren  pozbawiony powyższego materiału – przymarza.  
Prosimy w związku z tymo zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku oraz o wyrozumiałość dla służb działających na terenie cmentarza.

 Ponadto w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków, uniemożliwiających zabezpieczenie terenów z dużymi pochyłościami, niektóre ciągi komunikacyjne zostaną  zamknięte dla ruchu pieszego.    

 

 

 

 

II. Informacja  dla właścicieli i dysponentów grobowców  na Cmentarzu Komunalnym                                                             

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Sandomierzu Sp. z o.o. zwraca się do właścicieli i dysponentów grobowców, 
zlokalizowanych  na  terenie  cmentarza   o  sprawdzenie  ich  stanu technicznego i jak najszybsze podjęcie działań, mających na celu usunięcie 
ewentualnych uszkodzeń, spowodowanych zużyciem materiału lub czynnikami  atmosferycznymi.

Zgodnie z §1 ust. 8 Załącznika do Uchwały Nr LIX/773/2018Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 roku dbałość o grobowiec, jego stan techniczny i estetyczny
oraz  zapewnienie  bezpieczeństwa  przed  uszkodzeniami  innych  grobowców oraz osób odwiedzających cmentarz jest obowiązkiem właścicieli i dysponentów grobów. 

 

 

 

 


 

 

 

Cmentarz komunalny w Sandomierzu obejmuje swoją powierzchnią obszar 6,0689 ha. Założony został w 1943 r. na mocy decyzji ówczesnego Burmistrza. Powstał na gruntach majątku Kruków, należących do Fundacji Instytutu św. Ducha. O jego niezwykłości świadczą liczne krzyże, pomniki, groby i inskrypcje, których piękno przykuwa uwagę. Na cmentarzu spoczywają zarówno zwykli ludzie jak i osoby zasłużone dla społeczeństwa: księża, bojownicy o wolną i niepodległą Polskę, lekarze, nauczyciele, artyści, działacze polityczni i społeczni. Według sporządzonej inwentaryzacji na dzień 20 październik 2016 r. na cmentarzu komunalnym znajdowało się 4829 grobów. Wykonana w dniu 29 października 2019 r. aktualizacja wykazała, iż na cmentarzu znajduje się 5031 grobów, natomiast w dniu 15 czerwca 2021 r. wykazała, iż na cmentarzu znajduje się 5092 groby.