Strona główna cmentarza

 

OGŁOSZENIA


 

 Informacja  dla właścicieli i dysponentów grobowców  na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu                                                           

  

                

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Sandomierzu Sp. z o.o. zwraca się do właścicieli i dysponentów grobowców, 
zlokalizowanych  na  terenie  cmentarza   o  sprawdzenie  ich  stanu technicznego i jak najszybsze podjęcie działań, mających na celu usunięcie 
ewentualnych uszkodzeń, spowodowanych zużyciem materiału lub czynnikami  atmosferycznymi.

Zgodnie z §1 ust. 8 Załącznika do Uchwały Nr LIX/773/2018Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 roku dbałość o grobowiec, jego stan techniczny i estetyczny
oraz  zapewnienie  bezpieczeństwa  przed  uszkodzeniami  innych  grobowców oraz osób odwiedzających cmentarz jest obowiązkiem właścicieli i dysponentów grobów. 

 

 

 

 


 

 

 

Cmentarz komunalny w Sandomierzu obejmuje swoją powierzchnią obszar 6,0689 ha. Założony został w 1943 r. na mocy decyzji ówczesnego Burmistrza. Powstał na gruntach majątku Kruków, należących do Fundacji Instytutu św. Ducha. O jego niezwykłości świadczą liczne krzyże, pomniki, groby i inskrypcje, których piękno przykuwa uwagę. Na cmentarzu spoczywają zarówno zwykli ludzie jak i osoby zasłużone dla społeczeństwa: księża, bojownicy o wolną i niepodległą Polskę, lekarze, nauczyciele, artyści, działacze polityczni i społeczni. Według sporządzonej inwentaryzacji na dzień 20 październik 2016 r. na cmentarzu komunalnym znajdowało się 4829 grobów. Wykonana w dniu 29 października 2019 r. aktualizacja wykazała, iż na cmentarzu znajduje się 5031 grobów, natomiast w dniu 15 czerwca 2021 r. wykazała, iż na cmentarzu znajduje się 5092 groby.