Strona główna cmentarza

 

CMENTARZ KOMUNALNY NA KRUKOWIE W SANDOMIERZU

 

 

 

Cmentarz komunalny w Sandomierzu obejmuje swoją powierzchnią obszar 6,0689 ha. Założony został w 1943 r. na mocy decyzji ówczesnego Burmistrza. Powstał na gruntach majątku Kruków, należących do Fundacji Instytutu św. Ducha. O jego niezwykłości świadczą liczne krzyże, pomniki, groby i inskrypcje, których piękno przykuwa uwagę. Na cmentarzu spoczywają zarówno zwykli ludzie jak i osoby zasłużone dla społeczeństwa: księża, bojownicy o wolną i niepodległą Polskę, lekarze, nauczyciele, artyści, działacze polityczni i społeczni.

 

Według sporządzonej inwentaryzacji na dzień 20  październik 2016 r. na cmentarzu komunalnym znajduje się  4829 grobów.
Wykonana w dniu 29 października 2019r. aktualizacja wykazała, iz na cmentarzu znajduje się 5031 grobów, natomiast aktualizacja wykonana w  dniu  15 czerwca 2021r  wykazała, iż na cmentarzu znajduje się  5092.