Strona główna cmentarza


INFORMACJA

 

Zarząd Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. w Rabce-Zdroju prosi o weryfikację danych poprzez zakładkę ZGŁOŚ BŁĄD/UZUPEŁNIJ DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
INFORMACJA

 

 

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. Zarząd Zakładów Komunalnych Spółka  z o.o. w Rabce-Zdroju, uprzejmie przypomina o konieczności opłacania grobów ziemnych, których mija dwudziestoletni okres wykupu. W związku z powyższym, od dnia 05 lipca 2020 r. zostaną sukcesywnie umieszczane na terenie Cmentarzy Komunalnych Rabka-Zabornia, Rabka-Zaryte, Ponice oraz Rdzawka  informacje na grobach ziemnych, których upłynął termin ważności grobu.

      W przypadku braku płatności w terminie sześciu miesięcy od daty umieszczenia informacji, grób będzie przeznaczony do likwidacji bądź ponownego pochówku. Obok znajduje się przykładowy wzór tabliczki, która będzie umieszczona na grobie.

                                         

 

 

 

 

 

                                                                                    


 

INFORMACJA

 

Zarząd Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. w Rabce-Zdroju uprzejmie informuje, że istnieje możliwość rezerwacji niszy na urny w nowopowstałym kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju. Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel. 784 682 305 lub 784 682 438.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Według sporządzonej inwentaryzacji na dzień 30 listopad 2016 r. na cmentarzu komunalnym znajduje się 2588 groby.