Strona główna cmentarza

 

Zbiorowa mogiła rodziny Wasilewskich zajmuje powierzchnię 0.008 ha. Teren nieznacznie wzniesiony.

Rodzina Wasilewskich została rozstrzelana przez żandarmów hitlerowskich z posterunku w Cycowie za pomoc partyzantom. Egzekucja rodziny została przeprowadzona 28 maja 1943 r. Zginęli:

Maria Wasilewska - matka (na zdjęciu w karcie grobu pierwsza z lewej, obejmuje córkę Genowefę)

Genowefa i Leokadia - córki (na zdjęciu karty grobu od lewej w pierwszym rzędzie)

Władysław i Antoni - synowie (na zdjęciu karty grobu od lewej w drugim rzędzie)

Śmierci uniknęły dwie pozostałe córki i ojciec rodziny. Wyrok na rodzinę został wydany w chwili donosu do żandarmerii hitlerowskiej w Cycowie o pomaganie przez Wasilewskich partyzantom. Prawdopodobnie w jednym z oddziałów partyzantki radzieckiej był konfident, który przekazał informację dla gestapo w Cycowie. Nie zostali rozstrzelani członkowie rodziny pozostający poza domem (ojciec i dwie córki). Stefania i Zofia (na zdjęciu pierwsze od prawej w drugim rzędzie) obecnie mieszkają w Łucku na Ukrainie. Ojciec w czasie akcji gestapo znajdował się "na polu". Jedna z córek zajmowała się dziećmi w sąsiednim gospodarstwie, drugą wysłali hitlerowcy by przyprowadziła ją i ojca. Ci poinformowani o grożącym im niebezpieczeństwie zdołali sie ukryć przed oprawcami. Rodzina Wasilewskich była pochodzenia ukraińskiego wyznania prawosławnego, obywatelami Państwa Polskiego. Pomnik nagrobny ufundowała rodzina w ok 1957r.

Mogiła znajduje sie na terenie prywatnej działki. Usytułowana w miejscu nieistniejącej obecnie zagrody rodziny Wasilewskich, pierwotnie na jednej z niezachowanych osi budowlano- komunikacyjnych wielodrożnej wsi Chylin. Ówczeńnie zlokalizowana w pobliżu gospodarstwa Wasilewskich, obecnie zabudowania nie istnieją, zostały rozebrane. W latach 80-tych istniała stodoła pod adresem Chylin Wielki 27, jako wybudowana przez Antoniego Wasilewskiego. Poza stodołą w skład zagrody wchodziła chałupa, obora i szopa. Zagroda została sprzedana w 1937r. 

Obecny stan zbiorowej mogiły rodziny to wolnostojący ceglano-betonowy pomnik nagrobny zbudowany z poziomych uskokowych płyt i trzeciej pochyłej z wyrytym napisem epitafijnym. W zakończeniu żelazny łaciński krzyż z Ukrzyżowanym Chrystusem. Pomnik ogrodzony żelaznymi prętami osadzonymi w żelaznych słupach. Płyta nagrobkowa ma kształt regularnego czworokata o boku 2,8 m. Dodatkowo pomnik został wyłożony wokół kostką brukową.

Treść napisu na pomniku nagrobnym : Ś.P. Tu spoczywa rodzina Wasilewskich zgin. z rąk okup. Hitlerowskiego dn. 28.05.1943r. 

Zakres wykonanych prac przy pomniku nagrobnym:

Rok 2003 - usuwanie zakrzaczeń - karczowanie bzu, wyrównanie terenu przy mogile;

Rok 2004 - wyłożenie kostki brukowej obrzeża wokół mogiły, pomalowanie pomnika i ogrodzenia.

Rok 2009 - wymiana tablicy nagrobnej.

Obecnie do mogiły trudno się dostać ze względu na jej położenie. W planach jest postawienie tablicy informacyjnej przy najbliższym główniejszym szlaku komunikacyjnym, informującej o miejscu znajdowania się mogiły.