Strona główna cmentarza

 


 

Powstanie cmentarza

 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu, dnia 29.09.1997 r., złożyła wniosek dotyczący powstania cmentarza w tej części Sandomierza. Burmistrz Miasta Sandomierz, dnia 10 grudnia 1997 r., wydaje decyzję  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działki przy ul. Holowniczej w Sandomierzu, na budowę cmentarza grzebalnego. Lokalizacja cmentarza została uzgodniona z Wojewodą Tarnobrzeskim – w zakresie ochrony środowiska oraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Tarnobrzegu – w zakresie ochrony sanitarnej. W 2000 r. na nowym placu cmentarnym został postawiony i poświęcony krzyż. Po spełnieniu wszystkich warunków cmentarz funkcjonuje od 2001 r.