Strona główna cmentarza

 

Mogiła poniemiecka określana również jako cmentarz ewangelicki, zlokalizowana w lesie, w zespole cmentarzy rzymskokatolickiego i pawosławnego. Cały kompleks cmentarzy zlokalizowany na terenie płaskim, na skraju sosnowego lasu. Cmentarz ewangelicki zajmuje północno-wschodni róg zespołu. Powierzchnia: 0.25 ha.

 

Złożony prawdopodobnie w II połowie XIX w., na planie prostokąta, przy czym brak jest widocznych podziałów wewnętrznych cmentarza. W obrębie cmentarza zachowały się nikłe ślady kilkudziesięciu mogił pochodzących z XIX/XX w. W 2003 r. wykonano następujące prace: czyszczenie i malowanie ogrodzenia, porządkowanie mogiły i terenu przyległego, usuwanie zakrzaczeń. Mogiła jest ogrodzona płotem metalowym na fundamencie.

 

Cmentarz ten to pozostałość po bytowaniu na tych terenach kolonizatorów niemieckich w XIX w. Bakus Wanda - kolonia niemiecka założona w XIX w., Syczyn - częsć wsi w XIX w skolonizowana przez osadników niemieckich.