Strona główna cmentarza

 

 

W Cmentarz parafialny Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej został założony z inicjatywy ks. Stefana Radlińskiego, wieloletniego proboszcza w Lipnicy Wielkiej ok. roku 1860. Wcześniej grzebano zmarłych na zabytkowym dziś cmentarzu przykościelnym. Na odnowionym kamiennym krzyżu cmentarnym (nieopodal wejścia głównego od strony wschodniej) widnieje data 1862, którą prawdopodobnie należy wiązać z powstaniem cmentarza. W 1993 roku z inicjatywy i pod kierunkiem ks. prałata Bolesława Kołacza wierni parafii uporządkowali, ogrodzili cmentarz i posadzili krzewy ozdobne. Włączono wtedy w obręb cmentarza część od strony północnej  traktowaną do tej pory jako cmentarz choleryczny po epidemii z końca XIX w., co wydatnie zwiększyło powierzchnię grzebalną cmentarza parafialnego. Na cmentarzu obecnie można spotkać współczesne nagrobki Lipniczan, Sióstr Albertynek, Nieznanego Partyzanta i 4 żołnierzy polskich, poległych na Orawie w 1939 roku. 

     

Od  roku 2007 grzebią tu swych bliskich zmarłych również wierni nowo utworzonej parafii św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej Murowanicy.

 

 
 

 

W miesiącach październik - listopad na cmentarzu parafialnym została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzach, stworzono systemu administracji oraz zbudowano strona internetowa cmentarza.

 

 
Na stronie znajdzie się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii możemy podziwiać te niezwykłe miejsca, piękne nagrobki i krzyże z różnych okresów. Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego dnia kalendarzowego. Z zebranych informacji powstanie galeria Zasłużonych, gdzie został umieszczony krótki lub dłuższy opis ich życia lub osiągnięć.  Ten dział w zamiarze twórców ma być cały czas rozwijany, a informacje nadal gromadzone. Najważniejsza jest oczywiście wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska i imienia możemy odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych.