mogiły żołnierzy

 

kwatera żołnierzy poległych w I wojnie światowej, stan utrzymania i zachowania – dobry, utrzymywana jest przez Gminę Nisko, nr grobu 1248 i 1249


 

mogiły indywidualne żołnierzy WP z 1939 r. - 3 mogiły indywidualne, stan utrzymania i zachowania – dobry, utrzymywane są przez Gminę Nisko, nr grobu 639, 620, 600


 

mogiła zbiorowa żołnierzy WP z 1939 r. - stan utrzymania i zachowania – dobry, utrzymywana jest przez Gminę Nisko, nr grobu 551


 

mogiła indywidualna partyzanta/źołnierza radzieckiego z 1944 r .- stan utrzymania i zachowania – dobry, utrzymywany jest przez Gminę Nisko, nr grobu 1420


 

mogiła indywidualna Józefa Lena - żołnierza WP, zmarłego 16.11.1945 –  nr grobu 3465


 

mogiła indywidualna Jakuba Lieblinga - stan utrzymania i zachowania dobry (mogiła utrzymywana jest przez Gminę Nisko). nr grobu 277