Kontakt

 

Zarządcą Cmentarza Komunalnego jest Urząd Gminy i Miasta Nisko

 

Plac Wolności 14

 

37-400 Nisko

 

Admnistrator Cmentarza 

Zakład Kamieniarsko - Pogrzebowy Maria Dymowska 

 

ul.Nowa 79, 37-400 Nisko

 

 tel. +48/ 693 177 575 ,  +48/695 055 626

 

niskocmentarz@interia.pl

 

Interesanci przyjmowani są w Biurze Administracji Cmentarza przy ul. Bartosza Głowackiego

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00

 

693 177 575 , 695 055 626

 

 

Administratorem strony internetowej www.mogily.pl/nisko jest Urząd Gminy i Miasta Nisko.

Wyznaczanie trasy do cmentarza
Pokaż trasę