Kontakt

 

Zarządcą Cmentarza Komunalnego jest Urząd Gminy i Miasta Nisko

 

Plac Wolności 14

 

37-400 Nisko

 

Admnistrator Cmentarza 


mgr Iwona Dubel 

 

 

 

 tel. +48/ 606 805 696          695 055 626  

niskocmentarz@interia.pl

 

Interesanci przyjmowani są w Biurze Administracji Cmentarza przy ul. Bartosza Głowackiego

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 12.00

 

 

606 805 696

 

 

Administratorem strony internetowej www.mogily.pl/nisko jest Urząd Gminy i Miasta Nisko.

Wyznaczanie trasy do cmentarza
Pokaż trasę