Znani pochowani

Paweł Adamczyk

 

(1900 - 1900)

 

Zginął z rąk okupanta.


Zygmunt Adamczyk

 

(1900 - 1900)

 

Zginął z rąk okupanta.


Ryszard Bargiel

 

(1920 - 1944)

 

Zginął w Powstaniu Warszawskim.


Józef Bartoszewicz

 

(1911 - 1958)

 

Żołnierz Armii Krajowej.


Roman Bartoszewicz

 

(1899 - 1961)

 

Lekarz dentysta.


Ryszard Bernacki

 

(1926 - 1944)

 

Członek Armii Krajowej, ps. "Spodziewany".


Jadwiga Bilska

 

(1916 - 1984)

 

Żołnierz Armii Krajowej.


Bogusław Bilski

 

(1922 - 2004)

 

Porucznik.


Zygmunt Bilski

 

(1911 - 1989)

 

Żołnierz Armii Krajowej.


Ryszard Błażejczyk

 

(1921 - 1940)

 

Członek Orła Białego.


Stanisław Błędowski

 

(1917 - 2006)

 

Żołnierz Armii Krajowej, pseudonim "Gałązka".


Maria Brzezińska

 

(1928 - 2018)

 

Harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego.


Józef Brzeziński

 

(1916 - 2006)

 

Podporucznik. Obrońca Warszawy 1939 r. Żołnierz Armii Krajowej. Pseudonim Łukasz.


Władysław Brzeziński

 

(1911 - 1983)

 

Porucznik. Pseudonim Kalina. Komendant Armii Krajowej obwodu Bzin-Skarżysko.


Antoni Brzuszczyński

 

(1895 - 1972)

 

Były kapelmistrz 3 Pułku Piechoty Legionów. Od 1925 roku kapelmistrz tutejszych Zakładów Metalurgicznych.


Stanisław Cenandowski

 

(1900 - 1939)

 

Był w 15 Pułku Piechoty.


Tadeusz Ciok

 

(1925 - 2003)

 

Podporucznik Armii Krajowej.


Wiesław Dąbrowski

 

(1946 - 2005)

 

Porucznik Wojsk Lotniczych.


Antoni Dębniak

 

(1890 - 1938)

 

Odznaczony krzyżem niepodległości i mieczami.


Romuald Dietrych

 

(zm. 1987)

 

Pułkownik.


Władysława Dorobczyńska

 

(1908 - 1986)

 

Druh podharmistrzyni.


Lucjusz Dorobczyński

 

(1902 - 1940)

 

Druh podharmistrz. Zginął na wojnie w Katyniu.


Mirosława Dylewska

 

(1927 - 2007)

 

Profesor Doktor habilitowany.


Edmund Gnatkowski

 

(1916 - 1999)

 

Pseudonim "Mrówka". Uczestnik wojny w 1939 roku. Żołnierz Armii Krajowej zgrupowania "Ponury", "Nurt". Odznaczony Krzyżem Walecznych. Plutonowy.


Stanisław Gołębiowski

 

(1896 - 1940)

 

Zamordowany przez gestapo.


Mirosława Grüner

 

(1927 - 2004)

 

Lekarz.


Henryk Guzik

 

(1923 - 1998)

 

Żołnierz Armii Krajowej.


Stanisław Herchold

 

(1896 - 1944)

 

Zginął w obozie Gross Rozen.


Zygmunt Horoch

 

(1900 - 1942)

 

Leśniczy lasów świętokrzyskich. Zamordowany w Oświęcimiu.


Bronisław Michał Jabłoński

 

(1904 - 1939)

 

Podoficer zawodowy Wojska Polskiego.


Mariusz Jagiełło

 

(1972 - 2015)

 

Major.


Karol Janiszewski

 

(1900 - 1939)

 

Był w 25 Pułku Piechoty.


Piotr Jaros

 

(1916 - 1992)

 

Żołnierz Armii Krajowej.


Adam Jaworczak

 

(1926 - 1982)

 

Architekt.


Marian Jaworski

 

(1912 - 1992)

 

Żołnierz Armii Krajowej.


Józef Jedynak

 

(1901 - 1973)

 

Kawaler Krzyża Virtuti Militari. Żołnierz wojny 1920 roku.


Mieczysław Jedynak

 

(1924 - 1945)

 

Żołnierz Armii Krajowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim.


Lech Kalata

 

(1932 - 1996)

 

Lekarz medycyny.


Franciszek Kasprzyk

 

(1910 - 1940)

 

Zamordowany przez okupanta hitlerowskiego.


Zbigniew Kluczewski

 

(1941 - 2000)

 

Lekarz medycyny.


Władysława Kobylarczyk

 

(1922 - 2001)

 

Podporucznik Armii Krajowej, ps. "Promień". Więzień obozów koncentracyjnych.


Jan Konkołowicz

 

(1915 - 1991)

 

Więzień Auschwitz.


Władysław Konkołowicz

 

(1912 - 1942)

 

Zginął w Auschwitz.


Leon Kopeć

 

(1919 - 2008)

 

Technik. Uczestnik Powstania Warszawskiego zgrupowania "Golski" ps. "Sęp" - 3 Batalion Pancerny. Podporucznik. Dowódca placówki w kompanii "Zawiszy". Więzień gestapo.


Stanisław Kopeć

 

(1900 - 1900)

 

Zmarł w obozie koncentracyjnym Meppen.


Tadeusz Korolczuk

 

(1883 - 1944)

 

Zginął w Kazachstanie.


Jan Korzeniowski

 

(1950 - 1995)

 

Lekarz weterynarii.


Bogumiła Kowalska

 

(1927 - 2007)

 

Żołnierz Armii Krajowej.


Paulina Kowalska

 

(1907 - 1998)

 

Nauczycielka.


Eugeniusz Kowalski

 

(1923 - 1992)

 

Żołnierz Armii Krajowej zgrupowania partyzanckiego "Ponury nurt". Pseudonim "Łoś".


Henryk Kowalski

 

(1905 - 1945)

 

Zginął w obozie w Mathausen.


Leon Krajewski

 

(1914 - 1939)

 

Poległ w walce z okupantem.


Marian Krajewski

 

(1915 - 1939)

 

Poległ w walce z okupantem.


Mieczysław Krajewski

 

(1921 - 2006)

 

Porucznik Armii Krajowej, ps. "Iskra".


Władysław Krajewski

 

(1900 - 1900)

 

Poległ w walce z okupantem.


Zbigniew Krajewski

 

(1919 - 1945)

 

Zginął w Mauthausen.


Zygmunt Krysiński

 

(1894 - 1963)

 

Ksiądz.


Michał Kwiatkowski

 

(ur. 1862)

 

Architekt.


Zbigniew Lange

 

(1923 - 1999)

 

Podporucznik Armii Krajowej, ps. "Bór".


Franciszek Lenard

 

(1898 - 1989)

 

Porucznik. Żołnierz I Brygady Legionów Piłsudkiego. Żołnierz Armii Krajowej ps. "Czajka". Więzień Oświęcimia Nr 115454. Odznaczony Krzyżem Walecznym AK, IV-krotnie Medalem Wojska i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Janina Lenard

 

(1926 - 2007)

 

Porucznik. Żołnierz Armii Krajowej, pseudonim "Kropka".


Leonard Lenard

 

(1926 - 2010)

 

Kapitan. Żołnierz Armii Krajowej, pseudnim "Leńczuk".


Tadeusz Loba

 

(1927 - 2014)

 

Porucznik Armii Krajowej, ps. "Kora".


Aleksander Ludew

 

(1925 - 1992)

 

Żołnierz Armii Krajowej, pseudonim "Niedźwiedź".


Jerzy Łęcki

 

(1925 - 1998)

 

Żołnierz Armii Krajowej, ps. "Gwóźdż".


Marek Andrzej Łyczek

 

(1958 - 2014)

 

Artysta malarz.


Jan Łyżwa

 

(1920 - 1956)

 

Żołnierz Armii Krajowej.


Wiesława Magdziarzowa

 

(1921 - 1944)

 

Zginęła w Powstaniu Warszawskim.


Grzegorz Majsak

 

(1973 - 2004)

 

Starszy chorąży marynarki wojennej.


Stanisław Malanowicz

 

(1922 - 1945)

 

Więzień Oświęcimia.


Stefan Markiewicz

 

(1908 - 1939)

 

Porucznik Wojska Polskiego.


Sylwester Markiewicz

 

(1904 - 1978)

 

Organista Parafii Św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej.


Krystyna Matejszczak

 

(1927 - 2010)

 

Żołnierz Armii Krajowej. Ps. "Astra".


Tadeusz Matejszczak

 

(1924 - 2008)

 

Major Wojska Polskiego. Żołnierz Armii Krajowej, ps. "Kciuk".


Andrzej Maznas

 

(1932 - 2008)

 

Lekarz stomatolog.


Kazimierz Michnowski

 

(1917 - 1990)

 

Porucznik Wojska Polskiego. Uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Więzień obozu w Starobielsku i pawiaka. Żołnierz Armii Krajowej uhonorowany licznymi odznaczeniami.


Edward Młynarczyk

 

 

Zamordowanay przez Niemców w Siennie.


Janusz Ocias

 

(1941 - 1964)

 

Czołowy zawodnik klubu piłkarskiego "Granat".


Stefan Olszewski

 

(1897 - 1943)

 

Zginął na wojnie.


Szczepan Orzełowski

 

(1917 - 2003)

 

Kombatant II Wojny Światowej.


Marian Jan Ostaszewski

 

(1909 - 1939)

 

Porucznik. Psudonim "Ostoja".


Zygfryd Osuch

 

(1910 - 1944)

 

Zginął w Gross Rosen.


Kazimierz Pajek

 

(1928 - 2009)

 

Porucznik Armii Krajowej.


Czesław Pisarek

 

(1924 - 2011)

 

Ps. "Wicher" - oddział "Szarego" podobwodu "Morwa" 3 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej. Brał udział w akcji "Burza".


Marian Piwowarczyk

 

(1907 - 1981)

 

Ksiądz. Proboszcz Parafii Św. Józefa w Skarżysku Kamiennej.


Elżbieta Polek

 

(1920 - 1992)

 

Żołnierz Armii Krajowej, ps. "Ewa".


Zenona Przybyło

 

(1900 - 1900)

 

Skazana na śmierć przez NKWD.


Barbara Pufal

 

(1934 - 2014)

 

Lekarz medycyny.


Eugenia Pytel

 

(1899 - 1944)

 

Zamordowana przez oprawców Hitlera.


Stanisław Robak

 

(1922 - 2005)

 

Żołnierz Armii Krajowej, pseudonim "Pilot". Uczestnik walk 4 Pułku Piechoty Legionów.


Alicja Rokicińska

 

(1927 - 2010)

 

Działaczka Armii Krajowej.


Stefan Leszek Ryży

 

(1930 - 1968)

 

Lekarz medycyny.


Ambroży Sabatowski

 

(1871 - 1924)

 

Artysta malarz. Działacz oswiatowy na Litwie, w Dąbrowie Górniczej i Skarżysku-Kamiennej. W latach 1920-1924 blisko współpracował prof.. Baltruszajtisem nad organizacją i rozwojem tutejszego Liceum im. Adama Mickiewicza.


Bogusław Sabatowski

 

(1923 - 2015)

 

Oficer Armii Krajowej ps. "BIZMUT". Żołnierz II Korpusu gen. Maczka.


Jan Sabatowski

 

(1941 - 2007)

 

Lekarz medycyny.


Franciszek Salamoński

 

(1911 - 1995)

 

Podpułkownik Wojska Polskiego. Odznaczony trzykrotnie krzyżem walecznych oraz francuskim.


Mieczysław Sasal

 

(ur. 1911)

 

Podporucznik Wojska Polskiego. Uczestnik wojny w 1939 roku. Zamordowany w Katyniu.


Władysław Sienicki

 

(1921 - 2001)

 

Więzień obozów hitlerowskich.


Henryk Sienkiewicz

 

(1887 - 1969)

 

Architekt.


Adolf Sobocki

 

(1875 - 1900)

 

Maszynista.


Tadeusz Stańkowski

 

(1926 - 2003)

 

Ksiądz Prałat. Proboszcz Parafii Św. Józefa w Skarżysku Kamiennej w latach 1981-2002.


dr nauk medycznych por. AK w plutonie por. Jana Piwnika "Ponurego" Józefa Stefanowska-Rybus

 

(1924 - 2021)

 

dr nauk medycznych, por. AK anestezjolog, żołnierz AK w plutonie ochronnym por. Jana Piwnika "Ponurego"


Jerzy Sułek

 

(1919 - 1999)

 

Żołnierz Armii Krajowej, ps. "Szreniawa".


Wacław Szafrański

 

(1862 - 1905)

 

Zabity w Powstaniu w 1905 roku.


Hieronim Szałdajski

 

(ur. 1890)

 

Działacz ruchu oporu, torturowany i zamordowany przez hitlerowców.


Jerzy Szewczyk

 

(1932 - 2013)

 

Lekarz medycyny.


Krzysztof Szewczyk

 

(1951 - 1978)

 

Naczelnik stacji PKP w Skrarżysku.


Waldemar Sztompke

 

(1929 - 2007)

 

Pułkownik.


Kazimierz Szulc

 

(1904 - 1992)

 

Kapitan. Lekarz.


Jan Świderski

 

(1900 - 1900)

 

Powstaniec z 1863 roku.


Ignacy Piotr Święcicki

 

(1854 - 1926)

 

Dymisjonowany generał.


Halina Trusz

 

(1900 - 1900)

 

Żołnierz Armii Krajowej.


Anna Tumiłowicz

 

(1922 - 2002)

 

Lekarz medycyny.


Stanisław Wasilewski

 

(1899 - 1971)

 

Uczestnik ruchu oporu.


Stefan Wasilewski

 

(1900 - 1961)

 

Żołnierz Polski Podziemnej. Więzień Oświęcimia nr 13836.


Władysław Wasilewski

 

(1921 - 1943)

 

Podporucznik. Ps. "Oset". Dowódca oddziału Armii Krajowej. Zgrupowanie porucznika "Ponurego". Poległ w walce z najeźdzcą w 1943 roku. W latach przedwojennych podharcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego w Skarżysku-Kamiennej.


Władysław Wąsowski

 

(1884 - 1940)

 

Członek organizaji "Orzeł biały". Zamordowany przez gestapo.


Stanisław Wiatr

 

(1900 - 1900)

 

Rozstrzelany przez hitlerowców w 1944 roku.


Aleksandra Wierzchowska

 

(1900 - 1943)

 

Zmarła na Syberii.


Kazimiera Wiktorowska

 

(1921 - 2002)

 

Lekarz stomatologii.


Helena Witwicka

 

(1841 - 1923)

 

Córka Mikołaja - pułkownika Wojska Polskiego. Działaczka społeczna.


Jan Witwicki

 

(1844 - 1908)

 

Założyciel Fabryki Kamienna.


Kazimierz Jan Witwicki

 

(1888 - 1950)

 

Inżynier metalurg. Dyrektor fabryki Kamienna.


Eugenia Wojciechowska

 

(1895 - 1987)

 

Lekarz dentysta.


Kazimierz Wojciechowski

 

(1867 - 1943)

 

Powstaniec z 1905 roku.


Konstanty Wojtulewski

 

(1900 - 1940)

 

Zamordowany w Charkowie.


Mieczysław Wosik

 

(1910 - 1942)

 

Zginął w Gross-Rosen.


Leszek Wójcicki

 

(1926 - 2015)

 

Żołnierz Armii Krajowej.


Aleksandra Leokadia Wójcik-Wójcicka

 

(1925 - 2012)

 

Porucznik Armii Krajowej, ps. "Jagoda".


Wanda Wysocka

 

(ur. 1900)

 

Rozstrzelana na Brzasku.


Bronisław Zajączkowski

 

(1866 - 1930)

 

Architekt.


Waldemar Zajączkowski

 

(1930 - 2008)

 

Architekt.


Gerard Załęski

 

(1908 - 1967)

 

Artysta malarz.


Marian Zawadzki

 

(1921 - 1944)

 

Żołnierz Armii Krajowej. Zginął w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku.


NN Zep

 

(1900 - 1900)

 

Nauczycielka.


Franciszek Ziółkowski

 

(1900 - 1909)

 

Powstaniec 1863 roku.


Kazimierz Ziółkowski

 

(1900 - 1938)

 

Powstaniec z 1905 roku.


Edward Zuba

 

(1898 - 1970)

 

Żołnierz Armii Krajowej.


Alfreda Żwawiak

 

(1922 - 2005)

 

Podporucznik Armii Krajowej.