Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

 

Cmentarz jest miejscem świętym.

 

 

„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)

 

 

Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu. 

 

 1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca  (nazwa parafii). Administratorem cmentarza jest Parafia.
 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości.
 3. Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu.
 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt, jazdy pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem wózków inwalidzkich.
 5. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie.
 6. Wszystkie sprawy związane z pogrzebem załatwiamy w Kancelarii Parafialnej.
 7. Każdy grób na cmentarzu powinien mieć opiekuna. Deklarację dysponenta grobu należy złożyć w Kancelarii Parafialnej.
 8. Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty,  wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych.
 9. Zabrania się samowolnego sadzenia drzew i krzewów, niszczenia istniejących oraz ustawania ławek.
 10. Opiekun grobu ma obowiązek oznaczyć groby bliskich odpowiednio trwałym napisem w formie tabliczek z nazwiskiem, imieniem i datą zgonu.
 11. Opiekunowie mają obowiązek uaktualniać zmiany danych dotyczących grobu.
 12. Prawo do grobu uzyskuje się przez wniesienie opłaty w Kancelarii Parafialnej. Opłaty za groby wznawia się po 20 latach.
 13. Grób i teren wokół niego nie powinien przekraczać wymiarów: długości 240 cm i szerokości 130 cm.
 14. Wszelkie prace na terenie cmentarza (murowanie grobów, budowanie pomnika, ramki, itp.) mogą być wykonywane po uzyskaniu pozwolenia w Kancelarii Parafialnej.
 15. Prace remontowo-budowlane mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 20.00 (czas letni) oraz od 8:00 do 15:00 (czas zimowy).
 16. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody na terenie cmentarza na skutek zniszczenia, klęsk żywiołowych, kradzieży.