Znani pochowani

Edward Buda

 

(1901 - 1968)

 

Był Ułanem Walczył w Brześciu. Organizator pracy weterynaryjnej w Połańcu. Pomagał Partyzantom "Jędrusie" i bezpłatnie leczył konie Radych Gminy 1934 roku w Połańcu.


Maria Buda

 

(1906 - 1985)

 

Uratowała Zycie Partyzantom "Jędrusie".


Stanisław Dalmata

 

(1930 - 2013)

 

Major w Wojsku Polskim.


Ks. Witold Dobrzański

 

 

Ksiądz Kanonik. Proboszcz Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia wiernych w latach 1987-2018. Honorowy Obywatel Miasta Połaniec.


Henryk Dziewiedzcki

 

(1907 - 1960)

 

Starszy Felczer Medycyny.


Janusz Gil

 

(1936 - 2020)

 

Doktor Nauk Medycznych.


Ignacy Kobos

 

(1899 - 1940)

 

Zastępca Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Bogorii. Żołnierz Września 1939 roku. Obronca Lini "Wisła".Uwięziony w Ostaszkowie Rozkazem NKWD Rozstrzelany w Twerze w Dniu 6.04.1940 Roku. Spoczywa w Miednoje.


Konrad Koc

 

(1957 - 2009)

 

Doktor Habilitowany.


Józef Korczak

 

(1926 - 2014)

 

Kapitan, lekarz. Pseudomin "Gerwazy".


Edward Kosowicz

 

(1907 - 1942)

 

Zamordowany w Auschwitz-Birkenau dnia 8.5.1942 roku. Więzień Polityczny numer ewidencyjny 22172. Żołnierz legendarnego Podziemia mj. "Hubala".


Krystyna Pniejnia Kucharska

 

(1929 - 2007)

 

"Serwatka". Łączniczka Armii Krajowej.


Czesław Kucharski

 

(1919 - 2009)

 

Porucznik Armii Krajowej. Pseudomin "Ster". Odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalewskim i innymi Odznaczeniami. Brał udział w Akcji "Burza".


Marian Łowicki

 

(1919 - 2002)

 

Podporucznik. Członek organizacji zbrojnej "Jędrusie" . Żołnierz Armii Krajowej, więziony przez NKWD.


Ryszard Łowicki

 

 

Starszy Sierżant. Członek "Batalionów Chłopskich" ochotnik, żołnierz z Armii Wojska Polskiego, ciężko ranny nad rzęką Łabą.


Franciszek Maj

 

(1910 - 1959)

 

Żołnierz Września 1939 roku.


Jarosław Mikołajewicz

 

(1939 - 2014)

 

Lekarz Medycyny. Oficer Wojska Polskiego.


Bolesław Okulski

 

(1881 - 1969)

 

Naczelnik Poczty w Połańcu.


Piotr Paweł Rosa

 

(1891 - 1975)

 

Uczestnik walk Niepodległościowych w latach 1917-1920. Żołnierz 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Brał udział w bitwach: Pod Krechowcami z niemcami, Pod Warszawą z bolszewikami. Odznaczony: Krzyżem Niepodległości, Medalem Niepodległości, Krzyżem Wojnnym.


Andrzej Słowik

 

(1903 - 1973)

 

Żołnierz Kampanii Wrześniowej Więzień Łagrów sowieckich. Żołnierz Armii Generał Andersa. Uczestnik walk o Wzgórze Monte Casino.


Ks. Henryk Switek

 

(1932 - 2022)

 

Ksiądz Kanonik.


Jacek Tarnowski

 

(1967 - 2021)

 

Wieloletni Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec.


Mieczysław Tarnowski

 

(1927 - 2006)

 

Długoletni nauczyciel i Wychowawca, kombatant, Założyciel Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu.


Cyprian Wałcerz

 

(1905 - 1975)

 

Organista.


Stanisława Warchałowska

 

(1922 - 2006)

 

Długoletnia nauczycielka w Połancu. Podporucznik Armii Krajowej, sanitariuszka pseudomin "Sława".


Kazimierz Warchałowski

 

(1927 - 1994)

 

Historyk, długoletni nauczyciel, społecznik miłośnik Ziemni Połanieckiej.


Bolesław Wróblewski

 

(1936 - 2013)

 

Doktor Nauk Pedagogicznych, Nauczyciel Akademicki.


Lidia Wysocka

 

(1964 - 2021)

 

Magister Wieloletni Pedagog, Solistka zespołu "Jantar" Uniwersytetu Gdańskiego.


Ks. Stanisław Zbroja

 

(1891 - 1971)

 

Ksiądz Prałat. Przeżył w Kapłaństwie 56 lat. Proboszcz w Parafii Połaniec 30 lat.


Franciszek Zięba

 

(1937 - 2019)

 

Inżynier, Długoletni Projektant statków w Stoczni Gdańskiej czynny Uczestnik Strajku Okupacyjnego Stoczni Gdańskiej 1970 roku. Nadzorował Budowę mostu i kładek w Połańcu, Nauczyciel .