Znani pochowani

NN Bartosik

 

(1900 - 1939)

 

Strzelec Wileńskiej Brygady Kawalerii.


Stanisław Bąk

 

(1888 - 1940)

 

Zastępca Komendanta POS.P.P w Opocznie. Zginął w Ostaszkowie.


Ks. Jan Bernacki

 

(1928 - 2020)

 

Ksiądz, Doktor Prawa, Sędzia Diecezjalny, Koaninik.


Zdzisław Brzeski

 

(1909 - 1976)

 

Oficer Armii Krajowej i Wojska Polskiego. Kawaler Orderu Virtuti Militari.


Korneliusz Brzozowski

 

(1877 - 1900)

 

Muzyk-kompozytor z Warszawy.


Józef Budzisz

 

(1901 - 1943)

 

PS. "ZIUT". Łącznik Oddziału Wojska Polskiego MJRA "HUBAŁA" i 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Zamordowany w Oświęcimiu.


Zofia Budzisz

 

(1906 - 1947)

 

Więzień Oświęcimia.


OFIARA WOJNY Franciszek Budzyński

 

(1832 - 1897)

 

GRÓB WPISANY PRZEZ IPN DO EWIDENCJI GROBÓW WETERANÓW WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI POD NR EWIDENCYJNYM 1856


Michał Bulski

 

(1901 - 1993)

 

Podporucznik 21 pułku Ułanów Nadwiślańskich. Obrońca Polski w 1920 roku.


PORUCZNIK WOJSKA POLSKIEGO Stanisław Cichański

 

(1899 - 1994)

 

Podporucznik Wojska Polskiego. Obrońca Polski w 1920r. GRÓB WPISANY PRZEZ IPN DO EWIDENCJI GROBÓW WETERANÓW WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI POD NR EWIDENCYJNYM 1819


Stanisław Czajkowski

 

(1900 - 1900)

 

Walczył pod Monte Casino.


Władysław Dębowski

 

(1897 - 1940)

 

Porucznik Wojska Polskiego. Jeniec Starobielska.


ksiądz Wojciech Drążkiewicz

 

(1900 - 1873)

 

Ksiądz Kanonik Honorowy Sandomierski. Proboszcz i Dziekan Opoczyński.


Stanisław Dudek

 

(1899 - 1974)

 

Obrońca Ojczyzny w 1920 i 1939 roku. Legionista.


Bronisław Dusiński

 

(1916 - 1939)

 

Ułan 23 Pułku.


Barbara Firkowska

 

(1900 - 1863)

 

Powstaniec Styczniowy.


POWSTANIEC STYCZNIOWY Walenty Firkowski

 

(1900 - 1864)

 

Powstaniec Styczniowy.GRÓB WPISANY PRZEZ IPN DO EWIDENCJI GROBÓW WETERANÓW WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI POD NR EWIDENCYJNYM 1078


Anastazja Fontana

 

(1885 - 1943)

 

Więzień Oświęcimia nr.50567.


Roman Gardziński

 

(1922 - 1997)

 

Żołnierz Powstania Warszawskiego Pos. "JERZYKI".


Ks. Władysław Gąsiorowski

 

(1878 - 1954)

 

Ksiądz Prałat. Budowniczy Kościoła św. Bartłomieja proboszcz i dziekan opoczyński w latach 1933-1954.


Tadeusz Gniewaszewski

 

(1900 - 1900)

 

Żołnierz Armii Krajowej


Czesław Górski

 

(1853 - 1927)

 

Inżynier. Inspektor Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.


Wanda Janina Hałasa

 

(1926 - 1983)

 

Ps. "KORA" Łącznik 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej. 2 Dywizja Piechoty Legionów.


Józef Hübner

 

(1835 - 1909)

 

GRÓB WPISANY PRZEZ IPN DO EWIDENCJI GROBÓW WETERANÓW WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI POD NR EWIDENCYJNYM 1112


Kazimierz Ihnatowicz

 

(1882 - 1954)

 

Ps. "ŚWIAT". Nauczyciel Tajnego Nauczania w latach 1939-1945. Nauczyciel Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum I Liceum u Opocznie.


Bolesław Iżycki

 

(1900 - 1939)

 

Ułan 13 Pułku.


Henryk Jaczewski

 

(1936 - 2006)

 

Naczelnik O.S.P.


Stanisław Jaczewski

 

(1905 - 1984)

 

Naczelnik O.S.P.


Apolonia Jaczniakowska

 

(1907 - 2000)

 

Żołnierz Związku Walki Zbrojnej , Armii Krajowej. Ps "Maria". Więzień Oświęcimia.


Zdzisław Jaczniakowski

 

(1908 - 1943)

 

Żołnierz Związku Walki Zbrojnej , Armii Krajowej. Ps "Kuba". W 1940 r. komendant obwodu Opoczno. Zamordowany przez gestapo.


Ks. Piotr Jaroszek

 

(1905 - 1990)

 

Ksiądz Kanonik.


Karol Jaworski

 

(1898 - 1942)

 

Zamordowsny przez Gestapowców.


Ks. Edward Jóźwik

 

(1936 - 2003)

 

Ksiądz.


Tadeusz Junak

 

(1944 - 2009)

 

Reżyser.


Irena Kaczmarska

 

(1910 - 1969)

 

Nauczycielka.


Wiktor Kaczmarski

 

(1910 - 1969)

 

Inspektor Szkolny.


Marian Kemona

 

(1905 - 1943)

 

Zamordowany przez Hitlerowców.


Ks. Józef Kędzierski

 

(1835 - 1896)

 

Ksiądz Dziekan i Proboszcz.


Piotr Klimaszewski

 

(1915 - 1939)

 

Ułan z Szwadronu Łączności Armii Prusy.


Edward Kołodziejczyk

 

(1926 - 2013)

 

Pułkownik Pilot Wojska Polskiego.


Henryk Kołodziejczyk

 

(1939 - 2019)

 

Ksiądz Kanonik Doktor. Proboszcz Parafii Skrzynno w latach 1986-2014.


Tadeusz-Juliusz Konarzewski

 

(1909 - 1940)

 

Porucznik. Zamordowany w Katyniu nr.1725.


Stanisław Konaszewski

 

(1894 - 1981)

 

Zasłużony uczestnik Legionów.


Ignacy Koperkiewicz

 

(1923 - 1944)

 

Strzelec Armii Krajowej. Ps " AS". Jaktorów, Batalion Legionowski, "Grupa Kampinos".


WŁODZIMIERZ BONIFACY KOPERKIEWICZ

 

(1935 - 2022)

 

regionalista, pasjonat historii i ziemi opoczyńskiej


Stanisław Kośka

 

(1903 - 1973)

 

Ps. "Gruszka" - 25 P.P Armii Krajowej.


Stanisław Albin Kowalski

 

(1892 - 1958)

 

Profesor. Organizator i nauczyciel tajnego nauczania w latach 1939-1945. Założyciel w 1945 r. Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Opocznie. Represjonowany w okresie reżimu komunistycznego.


J. Kozerawska

 

(1917 - 1977)

 

Ps. " Irena. Więzień Oświecimia .


Stanisława Kozerawska

 

(1910 - 1943)

 

Zginęła w Oswięcimiu.


POWSTANIEC STYCZNIOWY ANDRZEJ KOZERAWSKI

 

(1900 - 1900)

 

GRÓB WPISANY PRZEZ IPN DO EWIDENCJI GROBÓW WETERANÓW WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI POD NR EWIDENCYJNYM 2567


Karol Kozerawski

 

(1899 - 1992)

 

Żołnierz I i II Wojny Światowej.


Henryk Krzemiński

 

(1920 - 1945)

 

Zamordowany przez NKWD.


POWSTANIEC Piotr Kulis

 

(1842 - 1932)

 

Powstaniec 1863r. GRÓB WPISANY PRZEZ IPN DO EWIDENCJI GROBÓW WETERANÓW WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI POD NR EWIDENCYJNYM 1748


Teodor Kwas

 

(1910 - 1939)

 

Żołnierz Wileńskiej Brygady Kawalerii.


Wawrzyniec Lasota

 

(1845 - 1921)

 

GRÓB WPISANY PRZEZ IPN DO EWIDENCJI GROBÓW WETERANÓW WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI POD NR EWIDENCYJNYM 1076


Edward Lis

 

(1918 - 1991)

 

Mistrz zduńsko-kaflarski.


Eugeniusz Łukasik

 

(1900 - 1900)

 

Zginął w Gross-Rosen


Hieronim Łukasik

 

(1909 - 1940)

 

Zamordowany przez Hitlerowców.


Karol Łukasik

 

(1900 - 1900)

 

Zginął w Oświęcimiu. Nr 66449.


Marian Łukasik

 

(1913 - 1985)

 

Więzień Oświęcimia.


Zygmunt Łukasik

 

(1922 - 2016)

 

We wrześniu 1939 r. jako członek „Strzelca” brał udział w obronie linii kolejowej Opoczno – Tomaszów Mazowiecki. Zbiegł z niewoli sowieckiej i pod koniec października powrócił do rodzinnego Opoczna. Był współpracownikiem Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Mocno zaangażowany w lokalną konspirację jako żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Armii Krajowej. Był żołnierzem Lotniczego Oddziału Partyzanckiego „Henryk” Henryka Furmańczyka oraz 3. Kompanii Lotniczej „Henryka” w 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej. W 1947 roku aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa za przynależność do NSZ i AK. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi na karę pięciu lat pozbawienia wolności.


Julian Józef Łuniewski

 

(1883 - 1944)

 

Zginął w Powstaniu Warszawskim.


Tadeusz Łuniewski

 

(1908 - 1940)

 

Porucznik Wojska Polskiego. Jeniec Starobielska.


Janina Madejska

 

(1899 - 1975)

 

Nauczycielka. Były więzień Ravensbrück.


Teodora Majchrzyk

 

(1899 - 1976)

 

12480 B.Więzień Buchenwaldu.


POWSTANIEC Michał Makarewicz

 

(1845 - 1918)

 

Powstaniec 1863 roku.GRÓB WPISANY PRZEZ IPN DO EWIDENCJI GROBÓW WETERANÓW WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI POD NR EWIDENCYJNYM 1116


Józef Marzec

 

(1900 - 1939)

 

Ułan 4 Pułku


Konstanty Męcik

 

(1913 - 1965)

 

Jeniec Starobielska. Uczestnik walk o Monte Cassino.


ŻOŁNIERZ Kazimierz Zygmunt Michałowicz

 

(1898 - 1919)

 

Ochotnik Wojska Polskiego. Podoficer 26 p.p.3 komp. Uczeń VIII kl. Gimnazjum filologicznego.


Władysław Mlonka

 

(ur. 1923)

 

Rozstrzelany przez Gestapo.


Marianna Morawska

 

(1923 - 1991)

 

Więzień Auschwitz Ravensbrück Oranienburg 24204.


Piotr Aleksandrowicz Nikolski

 

(1859 - 1890)

 

Porucznik 27 Witebskiego Pułku Piechoty.


Jan Nowak

 

(1908 - 1942)

 

Zginął w Oświęcimiu 1942.


Jerzy Nowak

 

(1929 - 2003)

 

Dyrektor Narodowego Banku polskiego oddz. Opoczno.


Longin Nowak

 

(1902 - 1942)

 

Więzień Oświęcimia 66455.


Marianna Nowak

 

(1929 - 2006)

 

Nauczycielka historii.


Jan Paduszyński

 

(1917 - 2001)

 

Podporucznik. Żołnierz Armii Krajowej ps. "WRONA"


Jan Pałka

 

(1928 - 1985)

 

Były więzień Obozu Koncentracyjnego.


Andrzej Paradowski

 

(1953 - 2018)

 

Major Pilot.


Emilia Perzyńska

 

(1819 - 1856)


Antoni Perzyński

 

(1817 - 1881)


POWSTANIEC STYCZNIOWY Antoni Pidanty

 

(1834 - 1914)

 

Uczestnik Powstania Styczniowego 1863-1864 GRÓB WPISANY PRZEZ IPN DO EWIDENCJI GROBÓW WETERANÓW WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI POD NR EWIDENCYJNYM 1077


Władysław Piwko

 

(1900 - 1900)

 

Kapral Wileńskiej Brygady Kawalerii.


Karol Pyc

 

(1897 - 1940)

 

Zamordowany w Katyniu.


Andrzej Rogala

 

(1894 - 1955)

 

Legionista 1914-1920.


SIOSTRA ZAKONNA Genowefa Róg

 

(1945 - 2003)

 

Siostra miłosierdzia.


Jadwiga Rutkowska

 

(1918 - 1945)

 

Siostra Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo.


SASCY

 


Ks. Grzegorz Senderski

 

(1951 - 2021)

 

Ksiądz Prałat. Doktor.


Tomasz Skarżyński

 

(1842 - 1925)

 

GRÓB WPISANY PRZEZ IPN DO EWIDENCJI GROBÓW WETERANÓW WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI POD NR EWIDENCYJNYM 1555


Maria Skibińska

 

(1876 - 1952)

 

Siostra.


Ks. Walenty Starzomski

 

(1871 - 1935)

 

Ksiądz Prałat. Inicjator budowy kolegiaty. Proboszcz i dziekan opoczyński w latach 1917-1933.


OFIARA WOJNY Franciszek Stelmach

 

(1884 - 1942)

 

Rozstrzelany przez Niemców.


OFIARA WOJNY Katarzyna Stelmach

 

(1890 - 1942)

 

Rozstrzelana przez Niemców.


OFIARA WOJNY Kazimierz Stelmach

 

(1924 - 1942)

 

Rozstrzelany przez Niemców.


OFIARA WOJNY Stanisław Stelmach

 

(1911 - 1942)

 

Rozstrzelany przez Niemców.


OFIARA WOJNY Wacława Stelmach

 

(1920 - 1942)

 

Rozstrzelana przez Niemców.


Józef Stuglik

 

(1884 - 1946)

 

Nauczyciel.


Roman Stupnicki

 

(1889 - 1941)

 

Doktor praw.


Piotr Szczepański

 

(1916 - 2000)

 

Żołnierz Września - Obrońca Lwowa.


Stanisław Szczygieł

 

(1914 - 1968)

 

Ordynator Oddziału Gruzliczego Szpitala Powiatowego w Opocznie.


Wacław Telus

 

(1909 - 1942)

 

Zamordowany w Obozie Gross-Rosen.


Ks. Jan Nepomucen Tomaszewski

 

(1775 - 1845)

 

Ksiądz Kanonik. Proboszcz i Dziekan Opoczyński w 1826-1845r.


Ryszard Leon Trzaska

 

(1890 - 1938)

 

Urzędnik Kolejowy Stacji Opoczna.


Ks. Roman Uraziński

 

(1937 - 2003)

 

Ksiądz Proboszcz.


Czesław Waśkiewicz

 

(1900 - 2005)

 

Porucznik 25 PP.A.K. ps."Przybysz"


Antoni Wijata

 

(1900 - 1915)

 

Uczestnik I Wojny Światowej.


Ks. Józef Wijata

 

(1939 - 1991)

 

Ksiądz Proboszcz.


Szczepan Wijata

 

(1915 - 2000)

 

Podporucznik rezerwy.


Ewa Wilk

 

(1897 - 1985)

 

PS. "CIOTKA" Łączniczka 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej.


Franciszek Wilk

 

(1901 - 1971)

 

PS. "WIARUS" Hubalczyk. Więzień Oświęcimia.


Stanisław Wilk

 

(1930 - 2006)

 

Inżynier, Łącznik 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej. PS. "STAŚ".


Adolf Wojciel

 

(1937 - 2007)

 

Doktor inzynier.


Ks. Jan Wojtan

 

(1943 - 2009)

 

Ksiądz Prałat. Odnowiciel kolegiaty proboszcz parafii św. Bartłomieja i dziekan opoczyński w latach 1997-2009.


Ks. Jan Wolski

 

(1870 - 1931)

 

Ksiądz Proboszcz Parafii Skrzyńsko.


STANISŁAW WRÓBEL

 

(1920 - 2022)

 

KOMBATANT. ŻOŁNIERZ "BATALIONÓW CHŁOPSKICH". WYRÓŻNIONY TYTUŁEM "SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA"


Józef Wüstenberg

 

(1900 - 1900)

 

Żołnierz Armii Krajowej


Adam Zając

 

(1950 - 1997)

 

Ksiądz Kanonik. Doktor teologii. Proboszcz parafii św. Bartłomieja i dziekan opoczyński w latach 1991-1997.


Anna Zajączkowska

 

(1926 - 1986)

 

Łącznik - Jeniec Obozu Murnau Oflag 7A.


Karol Zajączkowski

 

(1909 - 1942)

 

Zamordowany przez Gestapo w 1942 za działania w Armii Krajowej.


Stefan Zajączkowski

 

(1914 - 1989)

 

Ułan - Jeniec Obozów Dachau - Murnau Oflag 7A.


Adam Zakrzewski

 

(1894 - 1983)

 

Kapitan Artylerii i Lotnictwa Wojska Polskiego. Kapitan Lotnictwa RAF. Uczestnik I i II Wojny Światowej.


Igancy Zakrzewski

 

(1900 - 1939)

 

Burmistrz Miasta Opoczna, rozstrzelany przez okupanta Hitlerowskiego.


Zygmunt Zamaria

 

(1909 - 1939)

 

Rozstrzelany przez Hitlerowców.


Jan Zdrojewski

 

(1881 - 1971)

 

Naczelnik OSP.