Cennik

 

CENNIK OPŁAT -  CMENTARZ PARAFIALNY 

 

L.p.

Rodzaj opłaty

Stawka (zł) netto

1.

Opłata za udostępnienie na 20 lat miejsca grzebalnego do pochówku (nowe miejsce)

 

 

Plac ziemny jednorzędowy (dwupoziomowy) 1,20m x 2,40m

400

 

Plac ziemny dwurzędowy (dwupoziomowy)  2,20m x 2,40m

900

2.

 

Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego do pochówku - grób murowany* (nowe miejsce)

*(groby murowane przeznaczone do pochowania więcej niż jednej osoby – opłata na 99 lat)

 

 

Plac pod grobowiec jednorzędowy (dwupoziomowy) 1,20m x 2,40m

800

Plac pod grobowiec dwurzędowy (dwupoziomowy) 2,20m x 2,40m

1500

Plac na urny (1mx1m)

500

 

3.

 

Opłata za przedłużenie na 20 lat prawa do zachowania grobu ziemnego

 

 

Grób jednorzędowy

400

Grób dwurzędowy

600

Grób dziecka (mały grób niewymiarowy)

200

 

4.

 

Przekwalifikowanie grobu ziemnego na grób murowany (jednorzędowy) – opłata jednorazowa

500

 

5.

 

Przekwalifikowanie grobu ziemnego na grób murowany (dwurzędowy) – opłata jednorazowa

800

6.

 

Opłata za czynności kancelaryjno - terenowe związane z udostepnieniem cmentarza do prac kamieniarskich: (obejmuje: przebudowy, remonty, renowacje, stawianie nowego nagrobka):

 

 

jednorzędowego

250

dwurzędowego i większego

350

na urny lub mały grób np. dziecka (niewymiarowy)

120

 

7.

 

Opłata za czynności kancelaryjno – terenowe związane z udostepnieniem cmentarza do prac kamieniarskich: (obejmuje: układanie kostki, opaski (obmurówki) wokół grobu

 

65

 

8.

 

Opłata za czynności kancelaryjno – terenowe związane z udostepnieniem cmentarza do pochówku wykonywanego przez firmy pogrzebowe

 

250

 

9.

 

Opłata dodatkowa (jednorazowa) za prace na cmentarzu poza godzinami urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 15-18

 

50

 

10.

 

Opłata dodatkowa (jednorazowa) za prace na cmentarzu w soboty

 

100

 

11.

 

Opłata za czynności kancelaryjno – terenowe związane z wykonaniem piwnicy (opłata jednorazowa)

 

100

 

12.

 

Opłata handlowa dzienna za 1 miejsce rezerwacyjne o wymiarach 3mx3m

 

3,85

 

13.

 

Opłata handlowa miesięczna za 1 miejsce rezerwacyjne o wymiarach 3mx3m – opłata jednorazowa

 

38,50

 

14.

 

Wywóz i unieszkodliwienie odpadów - opłata jednorazowa za 1 miesiąc     (za stanowisko)                 

 

37,04