Znani pochowani

Jan Banachewicz

 

(1937 - 1982)

 

Lekarz medycyny.


Bronisław Berezowski

 

(1900 - 1900)

 

Felczer.


Jadwiga Brzost

 

(1927 - 2013)

 

Podporucznik Armii Krajowej.


Aniela Burczak

 

(1898 - 1944)

 

Zginęła na pawiaku.


Jan Danielak

 

(1900 - 1941)

 

Zginął w obozie hitlerowskimw Dachau.


Józef Filipowicz

 

(1910 - 1993)

 

Kombatant II Wojny Światowej. Walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie.


Zbigniew Gruszka

 

(1942 - 1968)

 

Porucznik.


Roman Jacennik

 

(1922 - 1943)

 

Służył w polskim dywizjonie 300 w Anglii. Zastrzelony w 1943 roku. Zginął w Morzu Północnym.


Roman Jacennik

 

(1897 - 1949)

 

Żołnierz Armii Krajowej.


Franciszek Jaśmiński

 

(1895 - 1965)

 

Odznaczony za obronę Wilna w 1918, Warszawy w 1920.


Jan Joński

 

(1910 - 1994)

 

Żołnierz września i Armii Krajowej. Walczył o niepodległość Ojczyzny.


Telesfor Kawczyński

 

(zm. 1941)

 

Ksiądz.


Edmund Kędzia

 

(1908 - 1999)

 

Oficer Armii Krajowej. Pseudonim "Grot". Kawaler Orderu Polonia Restituta i Krzyża Walecznych.


Kazimierz Klein

 

(1841 - 1923)

 

Weteran w latach 1861-1963. Na postawie art. 3 ust 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2529) grób Kazimierza Kleina - urodzonego w 1841 roku, uczestnika Powstania Styczniowego, który zmarł 11.10.1923 roku i został pochowany na Cmentarzu rzyskokatolickiem w m. Kotuń, został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod numerem ewidencyjnym 3423


Anna Kotulska

 

(1920 - 1988)

 

Były więzień polityczny z 1940 roku. Żołnierz Armii Krajowej Powstania Warszawskiego w 1944 roku.


Augustyn Krasnodębski

 

(1943 - 2004)

 

Lekarz weterynarii.


Jadwiga Krawczyńska

 

(1920 - 1992)

 

Pielęgniarka.


Henryk Kulik

 

(1904 - 1939)

 

Zginął z rąk okupanta.


Leszek Kurkus

 

(1940 - 2002)

 

Były więzień obozu w KL Katcher.


Stanisław Kurkus

 

(1909 - 1943)

 

Uczestnik konspiracji. Więzień nr 14201. Zginął w obozie Mauthausen.


Heronim Kusak

 

(1917 - 1943)

 

Zamordowany w Treblince.


Józef Zdzisław Leszczyński

 

(1924 - 1944)

 

Zamordowany na pawiaku.


Henryk Liszewski

 

(1908 - 1980)

 

Ksiądz. Proboszcz Parafii w latach 1945-1980. Budowniczy Świątyni w Kotuniu.


Witold Lorentowicz

 

(1917 - 2009)

 

Rzeźbiarz, poeta, prozaik. Dokumentalista wsi podlaskiej i historiograf.


Henryk Marciszewski

 

(1926 - 2017)

 

Profesor. Kapitan rezerwy Armii Krajowej.


Franciszek Miąc

 

(1900 - 1935)

 

Przodownik Policji Państwowej. Komendant posterunku w Kotuniu. Zginął od kuli zbrodniczej w 1935 roku. Ze wspomnień pana Ryszarda Miąc, Warszawa 28 X 2021 r.: „Mój ojciec Franciszek Miąc urodził się w 1900 r. w Lublinie w rodzinie urzędnika pocztowego. Ukończył gimnazjum w 1919 r. i jako ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego. Po zakończeniu wojny z bolszewicką Rosją (był odznaczony za odwagę) rozpoczął pracę w tworzącej się Policji Państwowej. Początkowo pełnił służbę w południowo – wschodniej części Polesia w miejscowości Widzibór. Tam poznał nauczycielkę z pobliskiej miejscowości Duboj, naszą mamę. W 1925 r. zawarł związek małżeński. W 1926 r. został przeniesiony do służby w miejscowości Mokobody na terenie Podlesia. Następnie zostały przeniesiony do Kotunia na stanowisko komendanta PP. 15 – tego sierpnia 1935 r. brał udział w akcji ujęcia groźnego bandyty w czasie której został śmiertelnie postrzelony. Osierocił troje dzieci Romualda ur. 1927 r. Alicję ur. 1925 r. i Ryszarda ur. 1933 r. Za swą służbę w Wojsku Polskim i Policji Państwowej był odznaczony medalami. W uznaniu jego zasług pogrzeb w Kotuniu odbył się z ceremoniałem wojskowym, z udziałem kompanii honorowej, orkiestry i licznych mieszkańców Kotunia i okolic. Swoim życiem i służbą krajowi zaskarbił sobie szacunek i dobra pamięć”


Jan Myrcha

 

(1910 - 1944)

 

Plutonowy Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. Pseudonim "Miner". Zamordowany przez gestapo w Siedlcach w 1944 roku.


Jan Nowakowski

 

(1900 - 1900)

 

Felczer.


Władysław Pietrzak

 

(1925 - 1993)

 

Profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach i Drohiczynie. Proboszcz Parafii Kotuń w latach 1984-1993.


Ksiądz Andrzej Ruszkowski

 

(1952 - 2017)

 

Ksiądz. W kapłaństwie 35 lat.


Stanisław Stal

 

(1900 - 1900)

 

Przynależał do organizacji Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Więzień Pawiaka w latach 1942-1943. Harcerz. Żołnierz podziemia. Zginął za Ojczyznę.


Maria Swinarska

 

(1893 - 1947)

 

Uczestniczka walk o niepodległość Ojczyzny w Polskiej Organizacji Wojskowej w latach 1915-1918 i w Armii Krajowej w latach 1939-1945.


Kazimierz Swinarski

 

(1895 - 1989)

 

Uczestnik walk o niepodległość Ojczyzny w Polskiej Organizacji Wojskowej w latach 1915-1918 i w Armii Krajowej w latach 1939-1945.


Ludwik Szajda

 

(1899 - 1945)

 

Kierownik szkoły w Kotuniu.


Karol Śliwka

 

(1900 - 1939)

 

Był kolejarzem, i zginało w czasie bombardowania w Broszkowie syn Leonard Świwka zam. Warszawa tel. 22 8391668


Stefan Wachowiak

 

(1900 - 1940)

 

Ogniomistrz Pierwszego Pułku Lotniczego. Zginął na polu chwały.


Wiesław Walczewski

 

(1920 - 1944)

 

Podchorąży Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Więzień Pawiaka. Rozstrzelany w 1944 roku w Warszawie. Dowódca grupy dywersyjnej w Kotuniu.


Donat Wiater

 

(1922 - 1945)

 

Kapral. Podchorąży. Żołnierz Grupy Dywersyjnej Armii Krajowej. Pseudonim "Kmicic".


Wacław Wiater

 

(1916 - 1975)

 

Podporucznik Armii Krajowej.


Henryka Wilczyńska

 

(1923 - 2018)

 

Żołnierz Armii Krajowej, pseudonim "Magda". Uczestnik Powstania Warszawskiego.


Ludwik Zwitek

 

(1901 - 1969)

 

Sierżant. Podoficer Armii Krajowej Placówki Kotuń Ośrodka II "Ogródek". Pseudonim "Kora", "Perz".