Plan cmentarza
Legenda
Rodzaje grobów
- brak danych
- Ziemny
- Murowany
- Piwniczny
- Mauzoleum
- Miejsce w kolumbarium
Charakter grobów
- Zniszczony
- Zarezerwowany
- Wojskowy
- Plac wolny
- Urnowy
- Tablica pamiątkowa
Obiekty
- sektor
- budowla
- ulica
- alejka
- wc
- wejście
- śmietnik
- trawnik
Symbole
- drzewo iglaste
- drzewo liściaste
- ujęcie wody
- mała architektura
- ogrodzenie