Kontakt

 

Administratorem cmentarza parafialnego w Kotuniu jest Parafia pw. św. Antoniego

 

ul. Kościelna 4

 

08-130 Kotuń

 

tel. 25 641 43 80

Grabarz / Nadzorca tel. 784588599

 

 

Administratorem strony internetowej www.mogily.pl/kotun jest Ksiądz Proboszcz

Wyznaczanie trasy do cmentarza
Pokaż trasę